Tomasz Heczko je novým vedoucím advokátem ve Frank Bold Advokáti

Vedoucím právního týmu zaměřeného na řešení sporů a na komplexní právní podporu firem se ve Frank Bold Advokáti od dubna stává advokát Tomasz Heczko. Přichází z Deloitte Legal, kde v minulosti spoluvedl tým s obdobným zaměřením.

„Ve Frank Bold jsem byl kdysi jako student na stáží, poté jsem téměř deset let působil v mezinárodní advokátní kanceláři a řešil především spory mezi velkými korporacemi. Měl jsem příležitost pracovat na miliardových případech, zastupovat klienty před soudy i v mezinárodních arbitrážích. Do Frank Bold Advokáti mě přilákala šance podílet se rozvoji výjimečné advokátní kanceláře, která nejen pomáhá lidem a firmám řešit jejich problémy a spory, ale zároveň prosazuje veřejně prospěšné cíle a zabývá se například klimatickou krizí,“ uvádí Tomasz Heczko.

„V Tomaszovi získáváme cennou posilu, která nám umožní dál rozšiřovat záběr naší kanceláře. Vedle zaměření na stavební a energetické právo dále potvrzujeme naše postavení kanceláře se zázemím desítek právníků, kteří zajišťují komplexní právní služby firemním klientům a samosprávám. Od Tomaszova příchodu si slibujeme zejména výrazné posílení naší korporátní a litigační praxe. Našim klientům dál pomáháme dělat dobrá rozhodnutí v těch nejsložitějších případech“ říká Pavel Franc, CEO Frank Bold.

Tomasz Heczko se specializuje především na spornou agendu. Zastupoval klienty v řadě komplexních soudních sporů. Má také významné zkušenosti s českým i mezinárodním rozhodčím řízením, a to včetně arbitráží vedených podle pravidel renomovaných světových institucí (např. LCIA, VIAC, UNCITRAL).


„Právníci Frank Bold mají řešení sporů v krvi, což dokazuje řada významných úspěchů
u soudů, kdy se nebáli jít proti silnějšímu soupeři. Věřím, že se nám tuto litigační DNA podaří ještě dále rozvinout, například do oblasti rozhodčího řízení,“
doplňuje Tomasz Heczko.

V oblasti obchodního práva se Tomasz zaměřuje na právo smluvní, má rozsáhlé zkušenosti například se smlouvami o dílo ve výstavbě (velké stavby, technologické celky), nájemními či kupními smlouvami (včetně M&A). Ve své praxi se věnuje i situacím souvisejícím s úpadky společností a zastupování v insolvenčním řízení. Tomasz hovoří anglicky, francouzsky a polsky.

Frank Bold Advokáti jsou advokátní kancelář s pobočkami v Brně, Ostravě, Praze, Krakově a Bruselu, která sdružuje tři desítky právníků a pokrývá veškeré oblasti práva mimo právo trestní. Kancelář je součástí expertní skupiny Frank Bold, která zastřešuje tým takřka sto expertů složený jak z právníků, tak odborníků na energetiku, PR a public affairs. Skupina Frank Bold je založená na stylu podnikání pocházejícím z Kalifornie, tzv. “purpose driven company” neboli Benefit Corporation (B- Corp). Je komerčním subjektem s cílem generovat zisk, ale s ambicí dosahovat konkrétních užitečných cílů pro společnost.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.