Modrozelená infrastruktura: vytvořte si zásobník projektů s co největším přínosem pro lidi, vodu a krajinu

Každodenní život ve městech ovlivňuje především to, jak kvalitní životní prostředí svým obyvatelům nabízí. Jeho zlepšování napomáhá urychlit takzvaná modrozelená infrastruktura přinášející do obcí zeleň a šetrné hospodaření s vodou. Její budování ale může obce finančně zatížit. Je proto nutné zvážit konkrétní situaci, najít způsob financování a vybrat takové projekty, které budou maximálně hospodárné i přínosné zároveň.

Modrozelená infrastruktura má za svůj hlavní cíl zlepšovat životní prostředí, které je potřeba vnímat v širším měřítku jako všechno přírodní, co ovlivňuje náš každodenní život. Bohužel se životní prostředí a zejména jeho vodní složka dlouhodobě zhoršuje. 

Krajina je rozparcelovaná mezi extrémně hustě obydlená sídla a intenzivně obhospodařovanou krajinu. Cokoliv mezi zmíněnými variantami se hledá těžko. Krajina a životní prostředí jako takové se nemá kde regenerovat a nevzniká ani naprostý základ zdravého životního prostředí – malý vodní okruh.

Klíč k posouzení projektů

Přitom je pro veřejné subjekty poměrně jednoduché chytře realizovat správné projekty modrozelené infrastruktury. Podle Regionální poradenské agentury je důležité připravit si nebo si nechat zpracovat generel těchto projektů, kde jsou z pohledu krajináře, vodního hospodáře, urbanisty a dotačního specialisty jednotlivé projekty navrhovány a posuzovány. Je nutné vybrat a posoudit projekty podle následujícího klíče:

 • Je nemovitost v majetku obce? Nemá nemovitost někdo dlouhodobě pronajatou? Tento bod odděluje realizovatelné projekty od nerealizovatelných. V rámci nejvyšší priority se musíme zaměřovat na projekty realizovatelné, respektive s možným zahájením realizace do dvou let.
 • Je v místě projektu voda? Dle detailního posouzení intravilánu nebo odtokových poměrů krajiny nemá smysl realizovat projekty na zadržování vody v krajině na místě, kde neteče dostatek vody.
 • Pomůže projekt zlepšit životní prostředí lidem v obci? Dá se zachycená voda použít pro další využití smysluplně? Například zelené střechy je ideální realizovat blíže lidem, aby zlepšovaly mikroklima, a větší elektrárenské komplexy naopak dál od obytných domů.
 • Je možné projekt spolufinancovat z dotace? V jaké výši? Ty nejpotřebnější projekty s největším potenciálem by bylo smysluplné realizovat i bez dotace, na druhou stranu některé budovy dnes nemá smysl zateplit s třicetiprocentní nebo padesátiprocentní dotací.

Žádné z výše uvedených měřítek není hlavní nebo rozhodující. Pro ekologický a hospodárný postup je stěžejní posoudit všechna měřítka a vybrat koktejl těch správných projektů, které budou stát co nejméně financí z veřejných rozpočtů a mít co největší přínos pro lidi, vodu a krajinu.

Balíček nejpřínosnějších projektů pro každou obec stojí 10 až 30 milionů dle velikosti obce a při správném postupu a využití dotací se pravidelně dají zrealizovat za přibližně dva miliony Kč.

Správným nastavením projektů se dají čerpat i stoprocentní dotace, a minimalizovat tak náklady na veřejný rozpočet. Vypracováním generelu všech potenciálních projektů modrozelené infrastruktury získá obec seznam, podrobný popis a specifikaci přibližně 50 projektových záměrů s předpokládaným rozpočtem a rozdělením do jednotlivých priorit od nejvyšší po nejnižší. 

Co dělat pro maximální hospodárnost a přínosnost zároveň?

Díky generelu navrhovaných opatření obec přesně ví, co chce a nechce realizovat, může se levně připravovat na realizaci vybraných projektů a žádat o dotace. Generel dnes může podle Regionální poradenské agentury pořídit průměrná obec i za cca 50 tisíc Kč.

Pro maximalizaci hospodárnosti a přínosu pro životní prostředí je stěžejní:

 • nepřipravovat ani nerealizovat projekty s minimálním nebo žádným reálným vlivem na životní prostředí a jeho kvalitu,
 • realizovat vybrané projekty v době nabídky nejvyšší možné dotace,
 • nepřipravovat solitérní projekty bez kombinace dalších projektů,
 • realizovat projekty ve vzájemné provázanosti, které například zachytávají vodu, vytváří malý vodní okruh, znovu využívají zachycenou vodu, a multiplikují tak celkový přínos pro lidi, vodu i krajinu.

Mezi nejpřínosnější a nejrealizovanější projekty na obcích je:

 • vysazování větrolamů, sadů, keřových segmentů, alejí a stromořadí v extravilánu,
 • zachytávání dešťové vody do retenčních nádrží nebo otevřených nebeských rybníků, budování rozvodů zachycené dešťové vody a závlah,
 • rekonstrukce parkovišť a jiných nepropustných povrchů za propustné a polopropustné,
 • budování zelených střech v kombinaci s jejím využitím na splachování a zavlažování,
 • vysazování alejí, stromořadí a parků v intravilánu obcí,
 • budování svejlů a remízů a revitalizace toků,
 • rozdělování krajiny a parcelizace extravilánu,
 • budování tůní a mokřadů v extravilánu obce.

Obce dnes vynakládají desítky a stovky milionů nesmyslně na projekty, které mají zlepšovat životní prostředí, a výsledek je přitom nulový, někdy dokonce kontraproduktivní pro vodu, lidi i krajinu. Správné investování statisíců nebo jednotek milionů korun by mohlo životní prostředí lidem zachránit, zvrátit směrování krajiny a přivést vodu zpátky.

Autorem textu je Stanislav Kutáček, Frank Bold

Článek vznikl v rámci projektu Udržitelné stavitelství ve spolupráci Frank Bold Advokáti a Regionální poradenské agentury.


Uvažujete o vytvoření generelu projektů modrozelené infrastruktury?

Probereme s Vámi konkrétní možnosti a poradíme Vám nejvhodnější řešení pro obec. Propojíme Vás s těmi správnými partnery pro realizaci projektů nebo získání dotace na modrozelenou infrastrukturu

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.