Experti pod vedením Frank Bold debatovali o zeleni ve městě. Důležitá je její efektivita i kritéria regulace

Zlepšení a zefektivnění plánování zelených ploch a dalších prvků takzvané modrozelené infrastruktury v Brně měli za cíl dva odborné webináře, které Frank Bold Advokáti pořádali ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. Experti z řad architektů, urbanistů, zástupců samosprávy i neziskových organizací společně během dvou setkání probrali možnosti regulace zeleně, na které se aktuálně pracuje v jihomoravské metropoli.

Ústřední otázkou prvního z webinářů, který se odehrál 5. listopadu, byly různé varianty regulace a její podrobnější kritéria. Z diskuze vyplynulo, že velmi smysluplným řešením je kombinovat výsadbu stromů a trávníků, která má smysl i ve vyšších patrech, na zelených střechách. Stejně tak se jeví jako dobře využitelné vodní prvky, jako jsou například zahradní jezírka. 

Mnohem komplikovanější otázkou je samotné nastavení regulace ve městě. Tedy zda a případně jak lze vymezit poměr zeleně, který musí stavebníci na pozemcích dodržovat. Ne vždy je totiž možné ho přesně dodržet. Nabízí se tedy různé kompenzace zeleně. V Praze také vzniká zcela jiný přístup, takzvaný mikroklimatický index, podle kterého by si stavebníci mohli nastavit mix různých součásti modrozelené infrastruktury vhodných pro jejich pozemek a projekt.