Co obsahují kontrolní protokoly zmíněné v rozsudku Solar Černilov

Nejvyšší správní soud rozhodl dne 18. 1. 2018 o zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ve věci Solar Černilov. V závěru tohoto rozsudku soud upozorňuje na několik protokolů územních inspektorátů Státní energetické inspekce (SEI), jejichž uplatnění před Městským soudem v Praze ponechal na stěžovateli, aniž by se vyjádřil k jejich obsahu.  Uvedené protokoly máme k dispozici a jejich obsah dokládá, že inspekce nezastávala vždy ten samý názor co do okamžiku uvedení elektrárny do provozu.

Zmíněné protokoly dokládají praxi územních inspektorátů Státní energetické inspekce v roce 2013, kdy v průběhu kontrolní činnosti konstatovala SEI, že provozní podpora byla uplatňována na vyrobenou elektřinu v souladu se zákonem, ačkoliv jí byly předloženy doklady o montáži elektroměrů až v lednu roku následujícího po roce uvedení výrobny do provozu. Například v protokolu Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj č. 052107013 ze dne 9. 1. 2014 je výslovně uvedeno, že „elektroměr byl namontován dne 21. 1. 2010“ a uzavřeno, že „kontrolovaný subjekt uplatňoval nárok na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v souladu s příslušným cenovým rozhodnutím ERÚ“, tj. ve výši pro výrobny uvedené do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Tato dokladovaná praxe Státní energetické inspekce potvrzuje závěry uvedené ve stanovisku ERÚ z října 2010 a potvrzuje dobrou víru výrobců ve správnost jimi uplatňované výše podpory. „Soudní praxe se dosud vyjadřovala pouze k rozhodovací praxi SEI, která v jednom rozhodnutí konstatovala, že instalace elektroměru není pro uvedení výrobny do provozu potřeba, avšak tuto rozhodovací praxi označila za ojedinělou a za excesivní. Jen z kontrolní praxe SEI v roce 2013 citované v rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Solar Černilov však vyplývá sedm takových případů a argumenty soudů tak nemohou v tomto kontextu obstát,“ tvrdí Filip Nečas z advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která zastupuje výrobce v obdobné věci.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.