Změna Pravidel provozování přenosové soustavy umožní další využití akumulátorů, ale zatím jen někomu

Provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS, a.s., požádal Energetický regulační úřad (ERÚ) o schválení změn Pravidel provozování přenosové soustavy (PPPS), které by měly umožnit využití akumulátorů pro zajištění tzv. podpůrných služeb v přenosové soustavě. Tyto podpůrné služby mají za cíl posílit rovnováhu a zmírnit důsledky nerovnováhy energie v přenosové soustavě. Jedná se o první zakotvení možnosti využití tzv. bateriového systému akumulace elektrické energie (BSAE) pro účely přenosu elektřiny.

Využití BSAE má být podle návrhu změn PPPS prozatím omezeno pouze na použití v rámci tzv. fiktivního bloku. Fiktivní blok je soubor několika energetických zařízení jedné elektrárny sdružených pro účely poskytovaní podpůrných služeb do jednoho celku. Může být přitom využit pouze na hladině vysokého napětí (22 kV) a vyšší.

V návrhu změn PPPS se v současné době počítá s využitím BSAE pouze pro tzv. minutové služby, tedy pro dodávky regulační energie do 5 nebo 15 minut, a to pouze ve fiktivních blocích s turbogenerátory (tedy pouze u parních, jaderných, paroplynových, plynových a spalovacích, vodních a přečerpávacích vodních elektráren). Nebude tak prozatím možné využít BSAE ve fiktivním bloku s např. větrnými nebo solárními elektrárnami. Týdeník Euro v této souvislosti upozornil, že možnost provozovat velkokapacitní akumulátory v rámci podpůrných služeb tak bude v praxi využitelná jen velkými hráči v české energetice:

V Německu, Británii či Kalifornii je to dynamicky rostoucí byznys. Desítky soukromých investorů staví bateriová úložiště energie, do kterých ukládají elektřinu v době přebytku výroby a dodávají ji do sítě v době, kdy je poptávka a s ní i cena proudu vyšší. Současně se ukázalo, že bateriové systémy jsou ideální pro stabilizaci frekvence v rozvodné síti. Pokud si někdo myslel, že stejný byznysplán zopakuje v Česku, tak právě narazil na realitu.

Omezení bateriových fiktivních bloků pouze na turbogenerátory bylo předmětem jediné připomínky k návrhu změny PPPS, kterou podal spolek AKU-BAT CZ, z.s., který je sdružením osob působících na poli akumulace energie. Tento spolek nesouhlasil s uvedeným omezením na turbogenerátory a argumentoval, že by byla žádoucí a realizovatelná taková změna PPPS, která umožnila vytvoření fiktivního bloku, v němž by mohly být i větrné a solární elektrárny, a to i za cenu nutnosti hlubšího zásahu do PPPS.

ERÚ uvedenou připomínku neakceptoval, přičemž uvedl, že navržená kombinace turbogenerátorů a BSAE u klasických elektrárenských bloků představuje pouze první krok v rámci integrace a využití nových technologií pro bilanční řízení české elektrizační soustavy a že rozšíření okruhu elektráren bude předmětem budoucích změn v PPPS a dalších dokumentech. Při tomto rozšiřování plánuje ERÚ zohlednit i zkušenosti s nyní zaváděnou podobou fiktivních bloků.

„Nevidím žádný právní ani technický důvod pro to, aby ERÚ nemohl udělat vstřícný krok směrem k výrobcům energie z větru nebo slunce tím, že by jim umožnil podílet se na vytváření základů podpůrného akumulačního systému už dnes,“ komentuje změnu pravidel právník ze společnosti Frank Bold Advokáti Filip Mazel.
 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.