ERÚ vydal výkladové stanovisko k okamžiku uvedení do provozu. Co obsahuje?

Energetický regulační úřad včera vydal výkladové stanovisko k otázce okamžiku uvedení do provozu ve vztahu k FVE zprovozněným v roce 2010. ERÚ tímto stanoviskem reaguje na nedávný rozsudek v případu FVE Solar Černilov, kde je okamžik uvedení do provozu hlavním předmětem sporu (viz článek Případ Solar Černilov podrobněji: Jak rozhodl NSS a co bude následovat). Případ je ve stavu, kdy Nejvyšší správní soud zrušil prvoinstanční rozsudek Městského soudu v Praze a vrátil mu případ k opětovnému posouzení spolu s dlouhou řadou otázek, jimiž se soud bude muset znovu zabývat. Za této situace ERÚ informuje, že se od roku 2010 v jeho výkladu okamžiku uvedení do provozu nic nezměnilo.

Nové výkladové stanovisko soudů má přitom potenciál ovlivnit i dosavadní judikaturu a výsledek stávajících sporů o uvedení výrobny do provozu. „Soudy ve stávající judikatuře označovaly stanovisko ERÚ ze dne 27. 10. 2010 za nezávazné a ERÚ označily za ve věci nekompetentní orgán. Po zveřejnění stanoviska ERÚ ze dne 19. 2. 2018 již tato teze soudů neplatí, neboť kontroly plnění věcných podmínek cenových rozhodnutí má v pravomoci právě ERÚ a ačkoliv je stanovisko ERÚ ze dne 19. 2. 2018 nadále nezávazné, jehož účelem je založit dobrou víru účastníků trhu s elektřinou ve správnost jejich postupu při uplatňování jejich nároku na provozní podporu výroby elektřiny z OZE,“ hodnotí dopady stanoviska právník Filip Nečas z Frank Bold Advokátů, kteří se touto problematikou zabývají a zastupují výrobce v soudním řízení.

Okamžik uvedení do provozu podle SEI

Elektrárna je v provozu, pouze je-li opatřena elektroměrem, tvrdí Státní energetická inspekce v dosud vedených sporech. Vyplývá to podle ní nepřímo z cenového rozhodnutí č. 4/2009, které platilo v době sporného zprovoznění předmětné elektrárny. Podle bodu 1.9 tohoto cenového rozhodnutí platilo, že uvedením do provozu se rozumí den, kdy „výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů“.

Ačkoliv slovní spojení „při uplatní podpory formou výkupních cen“ slouží pouze k odlišení podmínek pro výrobny, které užívají podpory formou výkupních cen, od podmínek pro výrobny, které užívají podpory formou zelených bonusů, SEI toto ustanovení interpretuje tak, že uplatnění podpory formou výkupních cen je samostatnou podmínkou uvedení výrobny do provozu. Podpora se pak ve smyslu bodu 1.2 a 1.3 uvedeného cenového rozhodnutí uplatňuje za elektřinu naměřenou a dodanou do sítě.

Okamžik uvedení do provozu podle ERÚ

Uvedený výklad SEI je v rozporu s výkladovým stanoviskem ERÚ. Podle něj se za datum uvedení do provozu považuje datum „účinné“ licence na výrobu elektřiny nebo datum paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě, podle toho, které z nich je pozdější. Grafické znázornění:

 

„Ačkoliv se v závěru stanoviska uvádí, že ERÚ k němu bude přihlížet pro kontroly prováděné od 19. 2. 2018, jsou jeho dopady aplikované i na kontrolní činnost zahájenou před tímto datem. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu se totiž nevztahuje ochrana legitimního očekávání pouze k ochraně takové dobré víry osob, která jim vznikne do okamžiku předmětného případně protiprávního jednání,“ doplňuje Filip Nečas.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.