Jak na koupi či prodej domu s FVE: licence na výrobu elektřiny

Prodej či koupi rodinného domu s FVE řešíme s klienty čím dál častěji. Kromě otázek týkajících se vlastnictví, je nutné myslet také na licenční řízení na provoz elektrárny. Frank Bold Advokáti shrnují jak licenci získat.

Čtěte také: Jak na koupi či prodej domu s FVE: vlastnictví a kupní smlouva

Licence na výrobu elektřiny

Licenci na výrobu elektřiny k provozování FVE nepotřebujete v případě, že FVE bude mít instalovaný výkon do 10 kW a zároveň bude vyrobenou elektřinu využívat jen vlastník elektrárny pro vlastní potřebu. V jiném případě je nutné si licenci zajistit.

Licence na výrobu elektřiny vydává Energetický regulační úřad v tzv. licenčních řízeních, která jsou zahajována pouze na žádost. K jednomu zařízení FVE nemohou současně existovat dvě licence, proto je při převodu FVE nejvhodnější, když prodávající a kupující postupují společně a zajistí tak kontinuitu licence na výrobu elektřiny původního a nového vlastníka.

Ideální tedy je, pokud požádá prodávající o zrušení své licence na výrobu elektřiny a kupující zároveň požádá o udělení licence na výrobu elektřiny k FVE. Obě tato správní řízení by měla probíhat současně (o což lze požádat v průvodním dopise na ERÚ), aby rozhodnutí o zrušení i udělení licence nabyla právní moci ve stejný okamžik. Pro zachování kontinuity doporučujeme, aby si kupující předem pečlivě prověřil, že splňuje podmínky pro získání licence.

Podmínkou je také prokázání vlastnického nebo užívacího práva k FVE. Pokud vlastnické právo přejde na kupujícího současně až s vlastnickým právem k nemovitosti (tedy v řádu týdnů od uzavření kupní smlouvy, resp. od podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí), je možné dohodnout v kupní smlouvě pro kupujícího dočasné užívací právo k FVE na dobu určitou (do doby vkladu vlastnického práva k rodinnému domu do katastru nemovitostí).

 

Řízení o udělení licence

K žádosti o udělení licence musí kupující (tedy žadatel o licenci) připojit zejména tyto podklady: 

  • právní titul, na jehož základě má k FVE vlastnické nebo užívací právo (kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce)
  • zpráva o revizi elektrického zařízení
  • potvrzení o úhradě správního poplatku žadatele o udělení licence
  • sdělení stavebního úřadu k ohlášení stavebních úprav (instalace zařízení)
  • výpis z rejstříku trestů prokazující bezúhonnost.

Pokud instalovaný výkon dané FVE přesáhne 20 kW, musí žadatel ustanovit odpovědného zástupce, který bude odpovídat za výkon licencované činnosti. To vyžaduje další podklady, kterými jsou např. dokument o ustanovení odpovědného zástupce, potvrzení o praxi a další.

Co doporučují Frank Bold Advokáti?

Doporučujeme, aby spolu při převodu domu s FVE obě smluvní strany maximálně spolupracovaly a postupovaly jednotně, k čemuž patří i souběžné podání žádosti o zrušení licence a udělení licence na výrobu elektřiny.


Uvažujete o prodeji či koupi rodinného domu s FVE?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.