Šedá voda pomůže bojovat se suchem a sníží náklady

Dlouhodobé sucho je velkým tématem poslední doby, které má velké dopady na život lidí. Od zemědělství a lesnictví, přes vysychající studny, po problémy se suchem v krajině. Řešení dopadů sucha pak často vyžadují velké investice a významné druhotné náklady

Jedním z řešení je omezování spotřeby pitné vody. Technologie v tomto mohou pomoci, když nám umožňují využívat v některých případech namísto pitné vody mírně znečištěné vody z domácností a kanceláří (tzv. šedou vodu) nebo nasbíranou dešťovou vodu (tzv. vodou srážkovou). Taková voda může být prakticky bezproblémově využita třeba ke splachování toalet.

Co je šedá voda?

Můžeme se opřít o definici z normy ČSN 12056 o vnitřní kanalizaci. Ta označuje za šedou vodu splaškovou vodu, která neobsahuje fekálie a moč. Nejčastěji půjde o vodu z umyvadel, van a sprch, kuchyní a myček nebo praček. 

Jak to může fungovat?

Voda, která odchází ze sprch, umyvadel, případně praček nejde do kanalizace, ale je zachytávána. Následně je čistícím systémem přefiltrována a stává se z ní tzv. bílá voda. Tato voda se pak čerpá při napouštění nádržek toalet a následně odchází do kanalizace. 

Do zásobníku s bílou vodou je možné přivádět také vodu dešťovou a využívat pro splachování i tu. Na přívod bílé vody je napojena pitná nebo užitková voda (např. ze studny) pro doplňování v případě, že by nastal nedostatek šedé či dešťové vody.

Jaký je přínos?

Využitím šedé vody z umyvadel, sprch, van, praček a dalších spotřebičů je možné nahradit až 40 až 50 % spotřeby pitné vody. To přináší i nemalé finanční úspory.

Využití šedé vody také zlepšuje hodnocení budov ve většině systémů hodnocení udržitelnosti budov (LEED, BREEAM apod.). Takováto mezinárodně uznávaná certifikace osvědčuje využití dobré praxe při stavbě a provozu budov z hlediska životního prostředí, což mimo jiné znamená snížení provozních nákladů. Pro developery přináší možnost nabídnout vyšší přidanou hodnotu nájemcům a žádat za ní vyšší cenu nájmu. Nájemcům garantuje kvalitní pracovní prostředí pro jejich zaměstnance.

Je-li větší část šedé vody teplá, může být současně využita k úspoře energie na vytápění nebo předehřev teplé užitkové vody. V praxi to pak vypadá tak, že teplá odpadní voda prochází tepelným výměníkem, ve kterém svoje teplo předá přicházející čisté vodě nebo vodě kolující v topení. Šedá voda zbavená tepla pak putuje na přečištění a další využití.

Co pro to udělat? 

Pro využití v budovách je potřeba dvojí odpadní vedení (oddělení splašků a šedé vody pro recyklaci), a dvojí rozvod vody (odděleně pitné a šedé), soustava filtračních nádrží a čerpadel. 

Pokud chce developer v plánované výstavbě například bytového komplexu nebo kanceláří využít šedou vodu, zapracuje se tento systém do projektové dokumentace a projde stavebním řízením společně s celým projektem.

V případě, že by měl být tento systém nově zaveden ve starších budovách, je potřeba počítat s novými vodoinstalacemi a rozvody, přidat systém čištění a druhé vedení do splachovacího  systému (využití pro napouštění nádržek toalet).

Toto je možné realizovat bez stavebního povolení nebo ohlášení. Pokud se tedy nebude současně zasahovat do konstrukcí stavby, měnit její vzhled, způsob užívání nebo nejde o kulturní památku.