Jak na home office? Rady pro zaměstnavatele

Vzhledem k aktuálnímu šíření koronaviru, je v zájmu zaměstnavatele minimalizovat riziko přenosu onemocnění mezi zaměstnanci, například zavedením home office, pokud to povaha práce dovoluje. I to má ale svá pravidla. Souhrn těch nejdůležitějších najdete v tomto článku.

Práci z domova nemůžete zaměstnanci nařídit, je možné ji vykonávat pouze s jeho souhlasem. Některé její aspekty lze upravit vnitřním předpisem, ale ten nesmí ukládat zaměstnancům konkrétní povinnosti.  Přesné podmínky výkonu home office je proto nutné nastavit smluvně. 

Ve smlouvě je vhodné upravit místo výkonu práce a dohodnout se alespoň rámcově, kdy musí být zaměstnanec dostupný na telefonu nebo prostřednictvím jiného technického prostředku. Je možné se také dohodnout na tom, jak bude zaměstnanec evidovat odpracovanou dobu, jak mu budou zadávány úkoly a další záležitosti. Zaměstnanec by se ideálně také měl zavázat, že nebude bez souhlasu zaměstnavatele vykonávat práci v noci či ve dnech pracovního volna nebo práci přesčas, aby nevznikaly náklady navíc kvůli příplatkům stanoveným zákoníkem práce. 

Jako zaměstnavatel nemůžete přenášet náklady spojené s výkonem práce na zaměstnance, proto je praktické také upravit způsob a výši náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikají (např. internet, energie a další). Můžete proplácet vyúčtované náklady zpětně, ale praktičtější je dohodnout se na paušální měsíční částce. Zaměstnanci mohou být také stanoveny povinnosti k zajištění ochrany dat a osobních údajů nebo pro zacházení se svěřeným majetkem zaměstnavatele. 

I na práci z domova se vztahují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, proto by zaměstnavatel měl zajistit od zaměstnance alespoň čestné prohlášení o tom, že pracoviště splňuje požadavky na bezpečnost práce včetně zajištění požární ochrany. Ideální však je, pokud máte možnost pracovní místo přímo zkontrolovat. Kvůli ústavně chráněné nedotknutelností obydlí je ale nutné omezit narušení zaměstnancova soukromí pouze na opravdu nutné případy – například pro případ vyšetřování pracovního úrazu. Možné je využít také zaslání fotografie pracovního místa, které následně posoudíte. 

I home office má svá pravidla. Ilustrační fotografie.

Přečtěte si i další tipy z pracovního práva pro zaměstnavatele.

Na článku spolupracovaly Monika Zemanová a Natálie Pecháčková


Máte jakékoli dotazy ohledně práce z domu?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.