Zkvalitnění NSZ: Frank Bold Advokáti se zaměřují na transparentnost a územní plánování

Vzhledem k vývoji nového stavebního zákona, který bude v příštích měsících projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny, je nyní vhodné zaměřit se na jeho komplexní pozměňovací návrh, který by napravil některé jeho nedostatky. Připravili jsme návrhy změn v následujících dvou oblastech:

Transparentnost a ochrana veřejných zájmů

Podle kritiky návrhu hrozí v důsledku integrace rozhodování u stavebních úřadů oslabení ochrany dotčených veřejných zájmů, neboť úředníci, odpovědní za jejich ochranu, budou vázáni pokyny vedoucího stavebního úřadu. Proto hrozí, že integrované rozhodování bude méně transparentní a odborně oslabené. Kumulace rozhodovacích pravomocí do jednoho úřadu, navíc hierarchicky podřízeného Nejvyššímu stavebnímu úřadu, pak podle odpůrců návrhu zvýší rovněž riziko korupce

Co navrhujeme?

Především navrhujeme podrobněji upravit způsob, jakým stavební úřady rozhodují o povolení záměru. Jednotliví specializovaní úředníci by měli závazně posoudit, zda a za jakých podmínek je možné záměr s ohledem na ochranu dotčených zájmů povolit. Výsledek tohoto posouzení bude dohledatelný v elektronické evidenci úkonů stavebního úřadu.

Do zákona se má dále vrátit princip koordinace a poměřování dotčených zájmů. V souladu s ním by mělo být rozhodnutí vydáno, pokud zákon umožňuje správní uvážení a posouzení jednotlivých úředníků se budou lišit. Stavební úřad bude muset posoudit, jaké rozhodnutí bude z celkového pohledu nejšetrnější ke všem dotčeným zájmům.

Navrhujeme rovněž výslovný požadavek odůvodnění rozhodnutí ve vztahu k dotčeným veřejným zájmům, zahrnující i povinnost odůvodnit případné odchylky od nezávazných vyjádření dotčených orgánů. 

Pozměňovací návrh směřuje rovněž k automatizovanému přiřazování agendy úředníkům Nejvyššího a Specializovaného stavebního úřadu na základě rozvrhu práce, což by omezilo možnost vnějších vlivů na jejich rozhodování a riziko korupce.

Vzhledem k vývoji nového stavebního zákona je nyní vhodné zaměřit se na jeho komplexní pozměňovací návrh, který by napravil některé jeho nedostatky. Ilustrační foto.

Pravomoci obcí v oblasti územního plánování

Ozývá se také kritika, že návrh zákona více nepočítá s vydáváním územních plánů ve větší míře podrobnosti než dosud, což by posílilo možnosti obcí regulovat konkrétní využití svého území.

Další výhradou je nedostatečná úprava ekonomických nástrojů v územním plánování (například náhrady za zhodnocení pozemku), které by vedly k přednostnímu využívání zatížených území (brownfieldů) a větší ochraně dosud nezastavěných území. 

Co navrhujeme?

Územní plány by měly pro území určené k obnově podrobnější regulaci, odpovídající tzv. “rámcovému povolení stavby”. To by přineslo všem dotčeným subjektům jistotu, že při dodržení stanovených parametrů bude možné v území povolit konkrétní záměry. Dle svého uvážení by obce mohly tuto podrobnou regulaci využít i pro další plochy.

Obce by dále měly mít možnost se v územních plánech odchýlit od prováděcích předpisů, pokud jde vymezení požadavků na veřejná prostranství, ulice, odstupy staveb a některé další aspekty prostorového uspořádání území.

Dále navrhujeme doplnit zavedení místního poplatku za zhodnocení pozemku územním plánem s tím, že v případě zatížených území (brownfieldů) se tento poplatek neplatí

Věříme, že tyto a další pozměňovací návrhy mohou přispět k tomu, aby nový stavební zákon nevedl pouze k urychlení rozhodování o stavebních záměrech, ale také k větší objektivitě a kvalitě rozhodování a silnějšímu postavení místních samospráv při regulaci využití území.


Sledujte vývoj nového stavebního zákona ZDE.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.