Bráníme Liberecko před rozšířením polského dolu Turów a ztrátou vody

Hnědouhelný důl Turów leží na hranicích Polska s Českou republikou a Německem. Podle záměru prosazovaného polským provozovatelem by se měl nově rozšířit a přiblížit až na 70 metrů k českým hranicím a na kilometr od nejbližších obyvatel Libereckého kraje.

Již nyní přitom důl na české straně způsobuje vážný nedostatek vody a řada studen, na něž jsou místní lidé odkázáni, je zcela vyschlých nebo jejich vyschnutí bezprostředně hrozí. Plánované rozšíření a zahloubení dolu by navíc vedlo k ohrožení pitné vody pro další tisíce obyvatel Liberecka. Investice na nápravu, které budou muset české subjekty vynaložit, pokud k rozšíření dolu dojde, se pohybují v řádech miliard. 

Právníci a právničky naší advokátní kanceláře v této kauze spolupracují s kolegy z Frank Bold Society a polské Fundacja Frank Bold, kteří poskytují právní pomoc místním obcím, spolkům a občanům, a to jak v přeshraničních řízeních, tak také v národních řízeních probíhajících v Polsku. 

Jaký je aktuální vývoj kauzy? V květnu 2021 vydal Soudní dvůr Evropské unie přelomové rozhodnutí, dal v něm za pravdu České republice a vydal předběžné opatření k okamžitému zastavení těžby v dole Turów, do doby vydání rozsudku v případu žaloby, kterou na Polsko Česká republika podala. Toto rozhodnutí je historickým milníkem, jelikož je to poprvé, co SDEU vydal předběžné opatření tohoto druhu na základě žádosti členského státu EU ve věci ochrany životního prostředí. Ukázalo se, že soustavný tlak expertů z Frank Bold na české úřady nese ovoce.

Jak pomohl Frank Bold k úspěchu v kauze Turów, čtěte zde.


V současné době způsobuje polský hnědouhelný důl Turów vážný nedostatek vody. Do budoucna se má přitom rozšířit a přiblížit až na 70 metrů k hranici s Českou republikou.

Na čem pracujeme

V kauze jsme doposud vypracovali vyjádření k polské dokumentaci EIA, podali připomínky v rámci procesu přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí, jednáme s ministerstvy i s experty, jako je Česká geologická služba, účastníme se zahraničních veřejných projednání záměru a mezistátních konzultací

Podali jsme opravné prostředky ve správních řízeních v zahraničí i v soudních řízeních (žaloby, návrhy na zrušení územních plánů). Dále jsme učinili podání také na základě práva EU (petice k Evropskému parlamentu, stížnost k Evropské komisi) a jednali jsme s těmito institucemi. Účastníme se také jednání ve Výborech poslanecké sněmovny a Senátu, jednání se členy vlády

Zpracováváme také dílčí analýzy k jednotlivým otázkám (mezinárodní právo, právo EU, soukromoprávní možnosti obrany, odpovědnost za škody na životním prostředí). Zajišťujeme také experty na potřebné znalecké posudky. Podali jsme připomínky také v rámci přípravy národních a mezinárodních plánů povodí.

O kauze komunikujeme také s médii, zajímali se o ni kromě národních médií také Die Welt, Politico, New York Times a Washington Post.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.