Jaké zásadní pozitivní aspekty prosazují Frank Bold Advokáti do nového stavebního zákona?

Za zásadní pozitivní aspekty návrhu ve verzi předložené v listopadu do připomínkového řízení považujeme:

  • vytvoření jednotné soustavy státní stavební správy, spojené s řešením problému systémové podjatosti úředníků stavebních úřadů 
  • vytvoření jednotného integrovaného řízení o povolení stavebních záměrů
  • vrácení možnosti účasti ekologických spolků do všech řízení, v nichž jsou stavebními záměry dotčeny zájmy ochrany životního prostředí 
  • posílení práva obcí na samosprávu při územním plánování bez nutnosti udělování výjimek v každém jednotlivém případě, kdy se chtějí odchýlit od úpravy v podzákonných předpisech
  • podrobnou úpravu plánovacích smluv, umožňující obcím podmínit realizaci stavby uzavřením smlouvy o výstavbě infrastruktury a všem zúčastněným dohodnout se na dalších podmínkách budoucího využití území v rámci zákona
  • rozšíření situací, kdy má vlastník právo na náhradu za omezení vzniklá v důsledku územního plánování
  • přísnější podmínky pro dodatečné povolování černých staveb (stavba postavená zcela bez povolení by měla být dodatečně povolena jen zcela výjimečně)
  • digitalizaci stavební správy

Za klíčovou považujeme otázku integrace rozhodování o povolení záměru u stavebních úřadů, tedy princip 1 úřad - 1 řízení - 1 razítko. Původní návrh byl založen na komplexním posouzení záměru z hlediska ochrany všech dotčených veřejných zájmů a tam, kde to zákony umožňují, vzájemného porovnání jejich významu. Vše mělo proběhnout v rámci jednotného řízení o povolení záměru s možností vyjádření všech účastníků. Tato východiska jsou podle nás správná. Ke zvážení zůstává, zda by nebylo vhodné doplnit další záruky, na základě kterých by nedocházelo ke snížení standardu ochrany některých veřejných zájmů.

Některé z těchto původně navrhovaných řešení ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo  a v současné podobě návrhu zákona se neobjevují. S tím nesouhlasíme a usilujeme o to, aby při projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně byly do něj opět zařazeny.

Sledujte vývoj nového stavebního zákona ZDE.


Potřebujete radu právníka?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.