Zelená dohoda pro Evropu: Stavitelství v centru pozornosti

Zelená dohoda EU, představená v prosinci 2019, má za cíl dekarbonizovat evropskou politiku a splnit tak klimatické cíle. Velký prostor pro efektivní dekarbonizaci byl identifikován v sektoru stavitelství. Jedná se o značné množství uhlíku “vtěleného” do stavebních materiálů - proto je kladen velký důraz na jejich recyklaci. Zaměření na stavitelství dále odráží fakt, že dlouhý životní cyklus staveb na dlouho dopředu předurčuje spotřebu energií a tedy emise CO2, zejména vytápěním a chlazením. 

Zaměřeno na udržitelnost

V připravovaném rozpočtu Evropské unie pro období 2021-2027 bude bezesporu velký důraz kladen na financování takových opatření, která učiní evropské státy odolnější vůči klimatické změně, a která budou investicemi do udržitelnější budoucnosti. Explicitně se Zelená dohoda chce vyhnout ustrnutí v neudržitelných praktikách. Jejím cílem je snížit emise CO2 do roku 2050 o 50-55%. Pro stavitelství a rozvoj měst to znamená přenastavení směrem k udržitelnému využívání zdrojů, recyklaci, ochraně ekosystémů, a opatřením pro ochranu lidského zdraví. 

Vlna renovací

Východisko vidí Zelená dohoda především v renovaci budov. Povzbudil by se tak celý obor stavitelství, a zároveň s nižšími účty za energie by se snížila energetická chudoba. Veřejné instituce tak budou mít díky úsporám energie peníze na své sociální programy. Plán, který chce Evropská komise více rozpracovat ještě letos, má zahrnovat i opravy škol a nemocnic. Konkrétně pro školní infrastrukturu chce Komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou poskytnout prostředky ve výši tří miliard EUR již v roce 2020. Součástí plánu jsou i inovativní řešení v oblasti financování rekonstrukcí, a nástroje pro rekonstrukce nájemních nemovitostí, a nemovitostí s mnoha vlastníky.

Klíčová slova: ekosystémy a biodiverzita

Kromě zaměření na chráněná území se počítá i s ozeleněním měst a zvýšením biodiverzity v urbánních oblastech. Komise počítá s navržením plánu na přírodní obnovu a poskytnutím financí na jeho realizaci. Za zvláště důležité považuje Komise obnovu přirozených funkcí podzemní a povrchové vody. Lze tedy předpokládat, že Komise bude díky připravovanému souboru udržitelných aktivit při alokování finančních prostředků upřednostňovat opatření modré a zelené infrastruktury ve městech.


Zelená dohoda pro Evropu chce splnit klimatické cíle a mimojiné motivovat k udržitelnému stavitelství. Ilustrační foto.

Peníze na inovace

Zelená dohoda pro Evropu počítá se systémem hodnocení investic podle jejich udržitelnosti. Hodnocení by se mělo stát vodítkem pro soukromé investory, ale bude i kritériem pro financování ze strany EU. Počítá se s vytvořením poradenského systému, který zajistí přísun vhodných projektů splňujících kritéria udržitelnosti, respektive přispívajících k plnění cílů Zelené dohody. Dotační program Horizon Europe bude nejméně 35% prostředků směřovat na řešení klima problémů relevantních pro implementaci Zelené dohody, a to včetně výzkumu a inovací v zastavěném území.

Katalog udržitelného stavitelství

Frank Bold Advokáti jdou záměru Zelené dohody pro Evropu v oblasti stavitelství naproti, a pracují na projektu, jehož výstupem bude katalog opatření v oblasti modré a zelené infrastruktury, zeleně ve městech a opatření na úrovni jednotlivých budov, která přispívají k větší udržitelnosti výstavby. Zároveň vedou k větší hodnotě zastavěného území pro obyvatele města. Naši právníci mají unikátní know how v oblasti územních plánů, zásad pro výstavbu, developerských smluv, a dalších nástrojích, jak uvést tato opatření do praxe v územně plánovacích procesech a při jednání s developery a stavebníky.

Autor: Stanislav Kutáček, Frank Bold


Plánujete stavbu udržitelného developerského projektu?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.