150 miliard i na obnovitelné zdroje energie: jak je využít?

V rámci svých klimatických závazků začne stát podporovat odstavování uhelných elektráren a tepláren a jejich nahrazování obnovitelnými zdroji. Jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050 má být i připravovaný Modernizační fond (MdF).

Z fondu bude v letech 2021-2030 vyplaceno 120-150 miliard korun. Prostředky zajistí výnosy trhu s emisními povolenkami v rámci systému EU ETS. První projekty mají být podporovány již od roku 2021, podmínky pro podporu v současnosti připravuje MŽP. Poté musí podmínky prověřit Evropská komise.


Modernizační fond můžete využít třeba pro financování projektů využívající obnovitelné zdroje energie.
Ilustrační foto

Podpora z MdF bude rozdělena do 9 samostatných programů:

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Aktuálně využívá české teplárenství uhlí na 59 % vyrobeného tepla. Díky MdF bude možné nahrazovat uhelné zdroje novými zdroji tepla. Podle zástupců MŽP však nelze využít prostředky fondu na rekonstrukci soustavy zásobování teplem ze stávajícího uhelného zdroje. V oblasti nově budovaných zdrojů tepla se předpokládá využití OZE, spalování komunálního odpadu a zemního plynu. Podpořena bude i akumulace energie vyrobené v těchto zdrojích.

Nové zdroje v energetice

Program podpoří výstavbu nespalovacích obnovitelných zdrojů, například FVE, větrných elektráren a malých vodních elektráren s výkonem maximálně 10 MW. Ty mají vznikat v oblastech zasažených průmyslovou, těžební a podobnou činností. Podporu získají také instalace na střechách a pláštích budov. Jako součást nových obnovitelných zdrojů bude fond financovat systémy akumulace elektrické energie.

Předmětem diskuze je také případná podpora agrifotovoltaiky a plovoucí fotovoltaiky, tedy FVE instalovaných na vodní hladině. Pro tyto způsoby výroby elektřiny však zatím není v právním systému ČR dostatečná opora.

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v systému EU ETS

Program má snížit ztráty energie, zvýšit efektivitu a akumulaci ze stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo kombinované výroby elektřiny a tepla. Podpoří vodíkové aplikace, elektrifikaci výroby a využití odpadního tepla z výroby. 

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Tento program míří na podnikatelskou sféru mimo systém EU ETS. Podporu nabízí projektům na snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů, využití odpadního tepla z výroby, energeticky úsporná opatření nemovitostí a modernizace osvětlení průmyslových areálů.

Modernizace dopravy v soukromém a veřejném sektoru

Opatření v dopravě podpoří rozvoj čisté mobility. Prostředky bude možné čerpat na pořízení osobních i užitkových vozidel na alternativní paliva a na pořízení vozidel zajišťujících osobní veřejnou dopravu. Program cílí i na rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic a čerpacích stanic pro alternativní paliva. 

Energetická účinnost ve veřejných budovách

Opatření mají zlepšit energetickou efektivitu budov, podpořit obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíkových zdrojů a prosadit další opatření související s adaptací budov na změnu klimatu.

Komunitní energetika 

Program podpoří samospotřebitele (prosumers) a energetická společenství. Předpokládá se budování ostrovních komunitních zdrojů elektřiny a tepla, systémů akumulace a výstavba komunitních dobíjecích a plnicích čerpacích stanic. Vedle ostrovních systémů podpoří výstavbu komunitních FVE, větrných a malých vodních elektráren pro otevřená energetická společenství a související systémy akumulace. 

Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků

Podpoří projekty vedoucí k optimalizaci spotřeby energie při zajištění veřejného osvětlení. Zvláštní důraz je kladen na využití smart řešení.


Chystáte se na akvizici či prodej obnovitelných zdrojů energie?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.