Díky zásadám pro developery obec ušetří na infrastruktuře. Dokument usnadní i jednání

Zásady pro developery přinesou obci možnost jednat se všemi developery transparentně a rovnoprávně. Současně jí dokument umožní získat kvalitní infrastrukturu a občanskou vybavenost i v místě nové výstavby. Přečtěte si druhou část souhrnu nejčastějších tvrzení odpůrců, které zároveň uvádíme na pravou míru.

Přečtěte si první část souhrnu nejčastějších tvrzení odpůrců. 

 

Kritika: Kvůli Zásadám pro developery bude bydlení ve městě dražší.

Právní protiargument:

Obvykle je součástí dohody mezi obcí a developerem též předložení investičního záměru k seznámení členům orgánů obce, kteří se k němu následně vyjadřují (developer obvykle tyto připomínky zohlední v konečné verzi investičního záměru) a rovněž závazek, ve kterém se obec zavazuje poskytnout součinnost při umístění investičního záměru. Důsledkem je tak urychlení výstavby (developer zná všechny připomínky obce a orgánů státní správy, nedozvídá se je postupně, nebo až v rámci námitek v územním řízení) a snížení nákladů developera. Navíc uhrazený investiční příspěvek obec obvykle použije k úhradě nákladů na veřejnou infrastrukturu a služeb v místě realizace investičního záměru, což zvyšuje atraktivitu lokality.

Uhrazený investiční příspěvek obec obvykle použije k úhradě nákladů na veřejnou infrastrukturu a služeb v místě investičního zámeru, což zvyšuje atraktivitu lokality. Ilustrační foto.

Kritika: Zásady pro developery jsou příliš  revoluční řešení, které není na místě.

Právní protiargument: 

Obec nesmí podle judikatury Ústavního soudu při jednání ani při uzavírání smluv s developery nikoho diskriminovat a musí jednat předvídatelným způsobem. Takového jednání může obec dosáhnout v zásadě jen tehdy, pokud vytvoří psaná pravidla - zásady obce pro jednání s developery - která zveřejní a následně podle nich se všemi developery jedná. Nejedná se o žádnou revoluci, v současnosti používá dokument již několik desítek měst, obcí a městských částí, k uzavírání smluv obcí s developery pak dochází v řádově větším rozsahu.

Kritika: Zásady pro developery jsou nevyvážené. Kladou developerům mnoho podmínek, obec ale k ničemu nezavazují.

Právní protiargument: 

Vždy záleží na obci, čím se rozhodne developery motivovat. Obvyklým závazkem obce je poskytnout v rámci samostatné působnosti developerovi součinnost v dohodnutém rozsahu, přičemž závazek obce k poskytnutí součinnosti znamená rovněž nemožnost obce činit kroky, které by byly v rozporu s tímto závazkem. Dále se obec obvykle zavazuje převzít od developera vybudovanou veřejnou infrastrukturu do svého vlastnictví a následně ji provozovat, případně se podílet na vybudování určité stavby či pozemkových úprav provedených developerem namísto poskytnutí peněžitého příspěvku. Tyto závazky nemusí být přímo uvedeny v zásadách, ale v jejich příloze - vzorech smluv, které jsou na základě zásad pro spolupráci s developery uzavírány. Nelze proto tvrdit, že zásady spolupráce, resp. smlouvy uzavřené na jejich základě, budou nutně nevyvážené. Navíc pokud by developer od obce "nic nedostal", pak by patrně na spolupráci nemusel mít zájem. Je třeba si uvědomit, že developer na podmínky spolupráce s obcí přistupuje dobrovolně.


Potřebujete právní radu ohledně Zásad pro developery?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.