Zásady pro developery zajistí smysluplnou výstavbu v obcích. Frank Bold Advokáti vyvrací kritiku

Po mnoha letech začínají developeři stavět s ohledem k okolí i budoucím obyvatelům plánovaných staveb. Náklady na dostatečnou občanskou vybavenost, veřejnou infrastrukturu či zajištění veřejných služeb díky tomu nemusí nést jen obce. Pokud využijí Zásad pro developery, na jejichž základě uzavře s developerem smlouvu o spolupráci (respektive smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku), může tyto náklady alespoň částečně přenést na developery formou investičního příspěvku developera městu.

Přesto, že hlavním cílem dokumentu je usnadnění výstavby, její zrychlení a zajištění kvalitního života lidí v obci, setkáváme se také s jejich kritikou. Přinášíme vám proto souhrn nejčastějších tvrzení odpůrců, které současně uvádíme na pravou míru.

Kritika: Jedná se o novou daň/výpalné. 

Právní protiargument

Uhrazení investičního příspěvku je dobrovolné, proto je tvrzení o "dani" či "výpalném" nepravdivé. Investiční příspěvek není místním poplatkem ve smyslu zákona o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (obec může vybírat jen poplatky v zákoně výslovně uvedené), není ani žádnou "daní" (nejedná se o zákonem stanovenou a právně vynutitelnou platbu do veřejného rozpočtu, která je neekvivalentní a neúčelová). Investiční příspěvek není ani výpalným, neboť v takovém případě by se obec musela dopustit trestného činu vydírání ve smyslu trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v přinucení druhého něco konat za použití násilí nebo pohrůžkou násilím či jinou těžkou újmou.

Kritika: Developeři přinesou do města další pracovní místa. Nemůžeme proto chtít, aby byla tato výstavba jakýmkoli způsobem “zdaňována”.

Právní protiargument:

Nejedná se o daň, ale o kompenzaci části nákladů obce na zajištění odpovídající veřejné infrastruktury a veřejných služeb. Obec navíc musí výši požadovaného investičního příspěvku odůvodnit, obvykle odkazem na ceny vybudování či oprav veřejné infrastruktury či zajišťovaných veřejných služeb. Tvorba dalších pracovních míst je navíc spojena jen s některými investičními záměry (výrobní haly, logistické parky), nikoli například s bytovou výstavbou.

Tvorba dalších pracovních míst je spojena jen s některými investičními záměry. Ilustrační foto.

Kritika: Paušální požadavek na finanční příspěvek developery odradí.

Právní protiargument:

Investiční příspěvek se v obcích, které se rozhodly jej požadovat od developerů, pohybuje v rozmezí 500 až 2000 Kč za 1 m2 hrubé podlažní plochy investičního záměru. Obvykle jsou navíc zpoplatněny jen některé investiční záměry významněji zatěžující veřejnou infrastrukturu a veřejné služby (například rodinný dům určen pro bydlení developera obvykle zpoplatněn není). Ve výsledku jsou tyto částky pro developery relativně nízké a developeři je mohou promítnout do cen nemovitostí. Obvyklé jsou též podmínky kladené obcí, v jejichž důsledku lze výši investičního příspěvku snížit (například developer realizuje výstavbu pasivního domu splňujícího ekologické standardy na tento typ stavby). Spíše než výše investičního příspěvku může některé developery odradit datum jeho splatnosti, pokud se jedná o částku v řádech milionů Kč, tento problém však lze ošetřit ve smlouvě o spolupráci.

Přečtěte si také druhou část souhrnu nejčastějších tvrzení odpůrcu zásad.


Potřebujete právní radu ohledně Zásad pro developery?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.