Aktuální informace o chystané podobě kontrol překompenzace (KPVP)

Ředitel odboru elektroenergetiky MPO pan Ladislav Havel dnes na semináři k chystaným kontrolám překompenzace vyplácené podpory (KPVP) sdělil další informace o tom, jak a kdy by kontroly měly probíhat. Částečně přitom potvrdil a částečně vyvrátil některé už dříve známé informace. Přinášíme stručné shrnutí.

Výjimka z kontrol de minimis se bude posuzovat zvlášť pro každou výrobnu

V případě souběhu provozních podpor nebo souběhu investiční a provozní podpory budou výrobny kontrolovány individuálně. Překvapující informace je, že výjimka de minimis z individuálních kontrol se bude posuzovat zvlášť pro každou výrobnu, a ne pro celý podnik. MPO to sice ve svých materiálech už dříve uvádělo, avšak z právního hlediska se obecně princip podpory de minimis vztahu k příjemci, tedy k podniku, a ne k jeho jednotlivým provozovnám. Proto jsme se domnívali, že tomu tak bude i v tomto případě. Prakticky to znamená, že jestliže výrobna za kterékoliv tři po sobě jdoucí roky získala na provozní podpoře částku nižší než 200 0000 EUR, bude z kontrol vyňata. Doposud jsme měli zato, že hranice 200 000 EUR se vztahuje ne na výrobnu, ale na celý podnik (tedy všechny výrobny jím provozované).

Druhá provozní podpora se zanedbatelným vlivem na IRR

Výrobny pobírající jen jeden typ provozní podpory budou kontrolované jen formou dotazníku, na základě reprezentativního vzorku vybraného podle typu zdroje a roku uvedení do provozu. Rozdělení na individuální kontroly a dotazníkové šetření není nic nového, bylo obsaženo už v první verzi materiálu předloženého ke schválení vládě. MPO nyní potvrdilo také informaci, že do skupiny pouhých dotazníkových šetření budou zařazeny i ty výrobny, které pobírají i další typ podpory, a to za podmínky, že tato podpora bude mít jen zanedbatelný vliv na jejich celkové výnosové procento, konkrétně ne víc než 0,1 % IRR. Může se jednat o podporu decentrální výroby, KVET, tepla z OZE nebo elektřiny z druhotných zdrojů.

Dotazníkové šetření začne co nevidět, individuální kontroly přibližně za rok

S provedením dotazníkového šetření nebude MPO čekat na novelizaci energetického zákona a rozešle první dotazníky už tento nebo příští týden.

Individuální kontroly začnou až po novelizaci energetického zákona (předpokládáme začátkem roku 2019), neboť současný zákon nedává k těmto kontrolám pravomoc Státní energetické inspekci, která jimi má být pověřena. Podle MPO by měla existovat možnost se v případě souběhu investiční a provozní podpory vyhnout individuální kontrole dobrovolným vracením investiční podpory. Ta by v takovém případě byla postupně Operátorem trhu srážena z podpory provozní.

Účast v dotazníkovém šetření nebude zákonnou povinností

Podle MPO účast v dotazníkovém šetření bude nepovinná. Doposud jsme předpokládali, že prověřování překompenzace bude probíhat podle § 15a energetického zákona, který ukládá povinnost poskytnou MPO nebo ERÚ úplné a správné údaje na základě jejich písemného dotazu. Tuto povinnost tedy výrobci mít nebudou. Výsledkem tohoto dotazníkového šetření může být rozšíření kontrol individuálních v sektoru, v němž bude shledána překompenzace. Z informací ze strany MPO nám však není jasné, jak by mohla překompenzace podpory být zjištěna v situaci, kdy je účastník šetření nemá povinnost poskytnout úplné a správné informace.

 

Spustili jsme web PREKOMPENZACE.EU, kde najdete všechny aktuality k tématu na jednom místě. 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.