Frank Bold Advokáti prosazují pozitivní změny legislativy

Ve Frank Bold Advokátech se zabýváme kromě jednotlivých případů také legislativou a pomáháme našim klientům prosadit některé zákony. V souladu s naším etickým kodexem postupujeme zcela transparentně, a proto přinášíme přehled našich služeb – jednoduše pro koho a co pomáháme prosadit.

Od roku 2019 pomáháme Svazu městských částí hlavního města Prahy s prosazením několika témat. 

Jedním z nich je usnadnění oddávání v městských částech, které nejsou matričním úřadem. Současná pravomoc malých městských částí, které nejsou matričními úřady, vykonávat sňatečné obřady je omezena v několika směrech. Proto se snažíme o tyto změny:

  1. Aby obřad mohl vést pověřený člen zastupitelstva, nejen starosta či místostarosta.

  2. Aby bylo možné oddat snoubence bez omezení jejich trvalého pobytu v dané části.

  3. Aby sňatek mohl být uzavřen nejen za přítomnosti matrikáře, tedy zaměstnance úřadu městské části Praha 1–22, která je matričním úřadem.

Společně se Svazem městských částí hl. m. Prahy jsme tak připravili legislativní návrh, pro který jsme získali podporu některých poslanců a návrh je tak již součástí legislativního procesu. Za tímto účelem jsme oslovili poslance z různých klubů a s některými z nich jsme se nad návrhem setkali a diskutovali možnou podporu návrhu. Návrh podpořil garanční výbor v Poslanecké sněmovně a na podzim jej poslanci projednají jako pozměňovací návrh garančního výboru k vládnímu návrhu zákona.

Dalším tématem, kterému se aktuálně věnujeme, je posílení pravomocí obcí a městských částí hlavního města Prahy v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Obce a tím spíše městské části Prahy mají v současné době jen omezené možnosti účasti v těchto řízeních a obrany proti nezákonným rozhodnutím. Evropská směrnice přitom požaduje, aby obce měly možnost se povolovacích procesů účastnit, a to včetně možnosti soudního přezkumu.

Společně se Svazem městských částí hl. m. Prahy jsme tak připravili legislativní návrh, jeho důvodovou zprávu a jednáme s poslanci o možnosti předložení návrhu k projednání.


Potřebujete právníka?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.