Nové obchodní podmínky OTE přinesou změny pro výrobce

Energetický regulační úřad (ERÚ) počátkem prosince zveřejnil v rámci konzultačního procesu návrh změn obchodních podmínek operátora trhu, společnosti OTE, a.s. Navrhované znění, které je možné připomínkovat do 3. ledna 2018, přináší novinky především pro výrobce elektřiny a tepla.

Pokud budou nové obchodní podmínky operátora trhu schváleny v navrhovaném znění, dostane se výrobcům elektřiny a tepla zvláštní úpravy oproti současnému stavu, kdy se na ně vztahují v zásadě stejné podmínky jako na ostatní smluvní partnery OTE.

S touto změnou souvisí některá nová ustanovení obchodních podmínek, která mají být podle návrhu přijata. Jde konkrétně o zcela nový článek 12, který se na rozdíl od předcházejících obecných ustanovení věnuje výhradně výrobcům elektřiny a tepla. Speciální úprava se týká registrace, vyúčtování, splatnosti, způsobů úhrady podpory a reklamací.

Pokud jde o registraci, jednou z novinek je zakotvení funkce tzv. zprostředkovatele. Tím je právnická či fyzická osoba, která je pověřeným zástupcem výrobce pro administraci dat v portálu OTE. Zprostředkovatel může sám místo výrobce do portálu vstupovat a výrobce ho může pověřit výkonem vybraných činností. K těmto činnostem se však musí v portálu OTE sám zaregistrovat. Poté může v portálu OTE zadávat údaje o výrobě a spotřebě za jiného výrobce, případně může zadávat či měnit jejich nároky na podporu nebo registrovat jednotlivé zdroje. Zprostředkovatel však nebude mít oprávnění zadávat za výrobce změny v registraci výrobce (kmenová data) nebo měnit čísla jeho bankovních účtů.

Zakotvení funkce zprostředkovatele cílí především na servisní společnosti, které dosud nemohly oficiálně v portálu OTE samy nakládat s účtem výrobce, kterému jeho výrobnu spravovaly.

Článek 12 návrhu nových obchodních podmínek se věnuje také vyúčtování podpory. Výslovně stanovuje, že vyúčtování podpory pro výrobny s instalovaným výkonem 10 kW a více se provádí měsíčně a u menších výroben do 10 kW čtvrtletně. Vyúčtování bude provedeno do 5. pracovního dne po termínu pro předávání údajů. U výrobců tepla bude vyúčtování probíhat čtvrtletně bez ohledu na instalovaný výkon.

Pokud jde o splatnost podpory formou zelených bonusů, bude se tato hradit ve dvou platbách s rozdílnými lhůtami splatnosti. Tři čtvrtiny částky budou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne vystavení dokladu o výplatě podpory, zbylá čtvrtina pak nejpozději do konce druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se týkají předané hodnoty o výrobě.

Kromě těchto změn návrh nových obchodních podmínek pracuje i s pojmem vnořená konfigurace. Její podstata je totožná s již známou vnořenou výrobnou.

Novinkou reagující na nástup moderních technologií je zavedení mobilní aplikace POZE, která bude skrze zařízení nainstalované na výrobnu sloužit jako alternativní kanál pro vykazování elektřiny. Aplikace bude dostupná pro operační systém Android a iOS.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.