Vyloučení dodavatele v průběhu zadávacího řízení - základní doporučení

Veřejný zadavatel má dnes už možnost vyloučit z výběrového řízení účastníka, se kterým má špatnou zkušenost. Zákon se tomuto věnuje vcelku podrobně. Důvodů vyloučení je několik, zde zmíním některé.

Pochybení v předchozích zakázkách

Prvním důvodem je situace, kdy je dodavatel znám pro závažná nebo dlouhodobá pochybení při předchozím plnění veřejných zakázek, tedy podmínkou je pluralita případů. Zde je časové omezení tří let. K závažným pochybením muselo dojít nejpozději ve lhůtě 3 let před zahájením zadávacího řízení. Vyloučení je podmíněno negativní zkušeností zadavatele samotného nebo může využít negativní zkušenosti jiného – veřejného - zadavatele. Aby bylo předchozí pochybení zadavatele považováno za závažné nebo dlouhodobé, muselo vést ke vzniku škody zadavatele, předčasnému ukončení smlouvy nebo obdobně srovnatelné sankci. V praxi se nejčastěji využívá u stavebních prací a dodávek. Pro zadavatele je vhodné vést si evidenci takových případů.

Pochyby o důvěryhodnosti

Druhým příkladem je závažné profesní pochybení, které zpochybňuje důvěryhodnost dodavatele. Nemusí jít přímo o opakované nebo závažné pochybení při realizaci samotné. Bylo by vhodné, aby mělo souvislost s předmětem plnění, nicméně tuto podmínku zákon přímo nestanoví. Uvidíme, jak se k tomu postaví praxe a soudy a která pochybení v důvěryhodnosti budou považována za ta, ke kterým může zadavatel sáhnout. I zde platí časové omezení tří let. Podmínkou je tedy pouze zpochybnění důvěryhodnosti. Nemusí být prokazován vznik škody nebo ukončení smlouvy při realizaci předchozích zakázek. V praxi se to využívá zejména u právních nebo auditorských služeb. Je otázkou, jak se zadavatel o takových porušení dozví. Zákon nestanoví podmínku jako u předchozího příkladu, kdy zadavatel využívá svých znalostí nebo referencí jiných zadavatelů.

Mimořádně nízká nabídková cena

Třetím důvodem je neodůvodněná mimořádně nízká nabídková cena, což je kritérium známé i z předchozí právní úpravy. Tato bývá nesprávně řešena prostřednictvím stanovení hranice mimořádně nízké nabídkové ceny v zadávací dokumentaci. Postup, kterým zadavatel definuje určitou cenu jako mimořádně nízkou, ho nezbavuje povinnosti posoudit existenci mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu ke konkrétní nabídce, kterou mu uchazeč předloží. Vždy je lépe uchazeče vyzvat k vysvětlení, proč danou cenu nabídl, jak postupoval a uvažoval, z čeho vycházel. Až na základě toho lze učinit závěr, zda cena, kterou nabízí, je mimořádně nízká či nikoli.

Jestliže chcete vyloučení nespolehlivého dodavatele konzultovat s právníkem, obraťte se na nás. 

Více o zadávání veřejných zakázek na kvalitu

 

(z přednášky A. Francové na konferenci Právo ve veřejné správě 2017, celý přepis zveřejní Právní prostor)

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.