Rozdělení veřejné zakázky - příklady vhodného použití

Jedním z institutů zadávání veřejných zakázek na kvalitu je rozdělení veřejné zakázky. To je podle zákona přípustné, pokud je zadáváno v režimu odpovídajícímu součtu předpokládaných hodnot zakázek. Je vhodné zejména kvůli podpoře malých a středních podniků, které by neměly šanci přihlásit se do velkých zakázek. Kromě možnosti zapojení malých a středních podniků a lokálních dodavatelů tím při vhodném použití může dojít i ke snížení ceny, zkvalitnění výsledného plnění; zadavatel má rovněž možnost nastavit širší rozsah hodnotících kritérií.

Příklad 1: dodávky potravin

Jedním z příkladů, kdy se rozdělením veřejné zakázky podařilo zapojit více malých a středních podnikatelů a zvýšit kvalitu dodávek je příklad dodávky jídla pro školy a zařízení sociální péče ve Velké Británii, kde rozdělili zakázku na 16 částí. Rozdělili jednotlivé skupiny potravin, které směli malí dodavatelé dodávat, čímž podnítili aktivitu malých dodavatelů, kteří by jinak neměli možnost zajistit veškerý sortiment potravin pro všechny školní jídelny. Podrobněji o této zakázce.

Příklad 2: svoz odpadu

Předmětem zakázky byl svoz a likvidace komunálního odpadu, kdy si obec přála motivovat občany k většímu třídění, přeje si vážit směsný komunální odpad, ale vedle toho, že bude muset směsný komunální odpad likvidovat, bude muset zajistit svoz a likvidaci tříděného odpadu a odpadu z okrajových oblastí, kde třídění nepřipadá v úvahu, neboť se tam odpad hromadí náhodně (například zahrádkářské kolonie). I zde se ukázalo jako vhodné rozdělení zakázky na tři části, protože jen pro jednu část bylo podstatné, aby dodavatel měl vážní zařízení na stroji, to ale nebyla podmínka nutná pro plnění dalších dvou částí zakázky.

Příklad 3: stravování

Zadavatelem zakázky byl dopravní podnik z Londýna, který má 8.700 zaměstnanců v kanceláři a 11.500 zaměstnanců v dopravě. Ten si uvědomil svou velikost a dokázal jí využít tak, že nadefinoval různé požadavky v rámci zadávacích podmínek. Chtěl, aby veškerý odpad z jídla byl kompostován, další odpad recyklován, aby veškerá jednorázová balení byla z recyklovatelného materiálu, veškerý použitý olej sebrán a druhotně využit a alespoň 50 % jídla pocházelo z lokálních surovin.

Kontrola právníka

Jestliže si při nastavení zadávacího řízení nejste jisti a rádi byste měli po ruce právníka, obraťte se na nás. Poradíme, zda je rozdělení zakázky v daném případě možné, doporučíme volbu nejvhodnějšího zadávacího řízení, vypracujeme smlouvu s dodavatelem a zadávací dokumentaci vč. všech příloh. Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality plnění, abyste nemuseli sáhnout po nejnižší ceně. 

Více o zadávání veřejných zakázek na kvalitu

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.