Předběžná tržní konzultace - základní doporučení

Jedním z nástrojů užitečných pro zadávání veřejných zakázek na kvalitu jsou předběžné tržní konzultace, které slouží zadavatelům k tomu, aby mohli lépe oslovit odborníky nebo dodavatele. Mohou jim pomoci získat víc informací o předmětu veřejné zakázky a vyhnout se chybám v zadávacích podmínkách. Předběžnou tržní konzultaci upravuje § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek. Několik poznámek k tomu, na co je potřeba při předběžné tržní konzultaci nezapomenout:

Je vhodné a i povinné veškerou komunikaci písemně zdokumentovat. Zákon odkazuje na ust. § 112, který říká, že veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči i v rámci předběžných tržních konzultací by měla být písemně zdokumentována. Za určitých okolností postačí, pokud například v rámci veřejných projednání budou jednání nahrávána a tyto nahrávky budou přílohou dokumentace k předběžným tržním konzultacím.

Zadavatel je povinen, využije-li výsledky předběžných tržních konzultací, označit v zadávací dokumentaci výsledky informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, a současně musí označit i osoby podílející se na konzultaci. Doporučuje se zveřejnit je na internetu, aby měl kdokoliv snadný přístup k připomínkám doručeným v rámci konzultace.

Pokud se předběžná tržní konzultace nekoná, například z důvodu časové tísně, ale zadavatel by rád, aby měl co nejširší okruh možných dodavatelů povědomí o tom, že zakázku plánuje, doporučujeme využít alespoň institutu předběžného oznámení. V předchozím zákoně bylo předběžné oznámení více formálně nastaveno. Zadavatelé byli v mnohem širším okruhu případů povinni předběžné oznámení uveřejňovat. Dnes tomu už tak není.

 

 

(z přednášky A. Francové na konferenci Právo ve veřejné správě 2017, celý přepis zveřejní Právní prostor)

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.