Vláda schválila kontroly překompenzace. Koho se týkají?

Vláda včera schválila mechanismus, jakým se bude u výroben elektřiny z OZE kontrolovat, že u nich nedochází k tzv. překompenzaci podpory. K této kontrolní povinnosti naši vládu stejně jako vlády jiných evropských států zavazuje notifikační rozhodnutí Evropské komise. O návrhu materiálu jsme psali v červnu, kdy jej MPO zveřejnilo. Návrh doznal několika důležitých změn a včera ho v předloženém znění schválila vláda

Současně předložený návrh vládního nařízení o výši podpory pro OZE v příštím roce ze státního rozpočtu byl odložen (navržená částka -  26,2 mld. Kč). 

Koho se kontroly budou týkat? 

Výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Kontroly by měly být zacíleny jen přibližně na desetinu z těchto výroben, které v roce 2015 dohromady vyčerpaly okolo 90 %  dotací. 

Kontroly se nebudou týkat výroben, u nichž součet podpory ve třech po sobě jdoucích letech nepřesáhl 200 000 EUR (5,3 mil. Kč), tedy především malých instalací. Výjimkou jsou výrobny, které sice samy o sobě tuto hranici nepřesáhly, avšak jsou součástí většího celku, v němž k překročení hranice 200 000 EUR došlo. Tzn. limit 200 000 EUR se vztahuje na příjemce podpory, ne na výrobnu. 

Výrobny pobírající pouze podporu výroby elektřiny z OZE a žádnou jinou souběžnou podporu (nevratnou investiční, provozní) nebudou kontrolovány individuálně, ale pouze výběrově. Pro účely kontroly budou rozděleny do skupin na základě roku uvedení do provozu a výkonu výrobny. Z každé skupiny projde kontrolou alespoň 5 výroben.

Je možné, že individuální kontrole nebudou podléhat ani výrobny, které zároveň pobíraly podporu výroby elektřiny z OZE a podporu decentrální výroby elektřiny - to v případě, že se prokáže předpoklad, že druhý vyjmenovaný typ podpory nemá na návratnost investic významnější vliv. V takovém případě by se individuální kontroly týkaly pouze 726 oproti původním 1 861. 

Jak se pozná překompenzace? 

Překompenzace se bude posuzovat podle výše vnitřního výnosového procenta (IRR), jehož výše by neměla být překročena. Hodnoty IRR byly původně stanoveny zvlášť pro každý zdroj, nově jsou shodné pro všechny nepalivové zdroje, tedy pro vítr, vodu a slunce (v hodnotě 8,4 %) a pro palivové zdroje, tedy bioplyn a biomasu (v hodnotě 10,6 %).

Kdo bude kontroly provádět? 

Státní energetická inspekce. Ta by měla nejen provádět kontroly, ale i rozhodovat o případném vracení podpory ze strany výrobců. To je podstatná změna od původního návrhu, podle něhož měl kontroly provádět OTE. „Operátor trhu s elektřinou není orgánem státní správy, ale akciovou společností, není tedy vhodné, aby o tak důležitém rozhodnutí, jako je překompenzace, rozhodovala akciová společnost. Zapojení Státní energetické inspekce namísto OTE je podle mého názoru správný krok," komentuje změnu právnička Kristína Šabová z Frank Bold. 

Budou výrobci v případě zjištění překompenzace muset vracet dotace? 

Je to možné. Vrácení poskytnutých dotací je jedním z vyjmenovaných opatření: Při identifikaci překompenzace podpory budou zavedena opatření, která zajistí, aby k překompenzaci podpory nedocházelo a aby  v případě nutnosti tato překompenzovaná podpora byla získána zpět (uvedené opatření: snížením výše budoucí podpory, zkrácení doby, po kterou bude podpora vyplácena, nebo (v nutných případech), nabytím zpět části podpory, která nadměrnou kompenzaci způsobila). 

Jaké budou další kroky?  

Jestliže materiál bude vládou schválen v předloženém znění, navrhne MPO novelu ZPOZE (zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie) a také prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, která bude definovat, jak přesně budou kontroly prováděny. Legislativní návrhy by sice měly vzniknout do konce roku, to však kvůli volbám nelze považovat za bernou minci.

Spustili jsme web PREKOMPENZACE.EU, kde najdete všechny novinky k tématu na jednom místě. 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.