Korporátní dluhopisy jako nástroj překlenutí výpadku příjmů

Měli jste fungující podnikání, ale koronavirus Vám udělal čáru přes rozpočet? Museli jste odložit plánované investice, nebo se Vám dokonce nedostává prostředků na běžný provoz a údržbu? Řešením může být emise korporátních dluhopisů.

Jak to funguje?

Dluhopisy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky (jmenovité hodnoty dluhopisu) a úrokového výnosu. Společnost, která potřebuje získat finanční prostředky (emitent), vydá dluhopisy a nabídne je ke koupi (úpisu) investorům. Investoři, kteří si dluhopisy koupí a poskytnou tak emitentovi finance potřebné pro jeho podnikatelský záměr, mají vůči emitentovi právo na výplatu pravidelného úrokového výnosu (obvykle mezi 5 až 9 %). Ten se vyplácí zpravidla několikrát ročně. Po stanovené době, kterou při vydání dluhopisů určí emitent dle svých potřeb (např. po 3 letech), vrátí emitent investorům zpět částku, kterou od nich při úpisu dluhopisů obdržel.

Vztah mezi emitentem a investorem se řídí emisními podmínkami sestavenými emitentem před spuštěním emise. Dluhopisy lze považovat za velmi flexibilní investiční nástroj, kdy v rámci jedné emise lze vydat více druhů dluhopisů s různými parametry. Dluhopisy je možné zajistit zástavním právem nebo ručitelským prohlášením a tím zvýšit jejich atraktivitu pro potenciální investory.

Využijte pro emisi svých dluhopisů agenta pro zajištění

Korporátní dluhopisy se většinou používají k financování projektů s dlouhodobější návratností investice. Menší (tzv. podlimitní) emise dluhopisů do 1.000.000 EUR (tedy cca 26.000.000 Kč) nepodléhají schvalovacímu procesu České národní banky a nezkoumá se jejich účel. Je tedy možné je využít právě i k překlenutí výpadku příjmů způsobenému např. současnou koronavirovou situací. U podlimitních emisí zákon nijak neomezuje nabízení dluhopisů, je tedy možné je nabídnout neomezenému počtu osob. Potenciálními investory tak mohou být jak obchodní partneři emitenta, tak jeho klienti či zcela náhodní investoři.

Komu smí emitent nabízet své firemní dluhopisy?

Příklad

Společnost ABC s.r.o., která se zabývá obráběním kovů, dlouhodobě plánovala nákup nového CNC stroje, od kterého si slibovala možnost obrábění s větší přesností, které jí umožní získat nové klienty a uspokojit požadavky stávajících klientů, které musela zajišťovat subdodavatelsky. Prostředky vyčleněné na nákup stroje zčásti padly na provozní výdaje v době snížené poptávky během pandemie koronaviru. Společnost by přesto ráda investici učinila. Vydá proto dluhopisy v objemu 10.000.000 Kč s dobou splatnosti 5 let, úrokovým výnosem 7 % p.a. vyplácením dvakrát ročně a jmenovitou hodnotou dluhopisu 20.000 Kč. 

Dluhopisy potom nabídne svým obchodním partnerům i klientům a rovněž je bude inzerovat na webu. Menší investoři si koupí jeden dluhopis, větší si jich koupí třeba 30. Za získané finanční prostředky společnost ABC s.r.o. nakoupí požadovaný CNC stroj a rozšíří portfolio svých služeb o nové, přesnější obrábění, které jí přinese nové zakázky a vyšší zisk. Dvakrát ročně bude vyplácet investorům úrok a po 5 letech jim vrátí jmenovitou hodnotu dluhopisů, které vlastní.

Výhody dluhopisového financování oproti klasickému úvěru

  • větší flexibilita (např. možnost předčasného splacení dluhopisu)

  • možnost nastavit podmínky dluhopisů dle potřeb emitenta (splatnost, úrok, další podmínky)

  •  často nižší úroková sazba než u podnikatelských úvěrů (5-9 %)

  •  možnost nabídnout investorům budoucí vstup do společnosti

Jak Vám můžeme pomoci

Provedeme Vás procesem vydání dluhopisů – poradíme s nastavením parametrů dluhopisu, připravíme veškerou dokumentaci a vyřídíme formality.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.