Regionální operační centra – dobrý krok k propojování energetických trhů?

V rámci tzv. zimního balíčku bylo navrženo vytvoření regionálních operačních center (Regional Operational Centres – ROC, česky také „regionální provozní centra“). Jedná se o další krok směrem k propojování energetických trhů na cestě k vytvoření jednotného trhu s energiemi v rámci EU, ke kterému EU míří od vydání třetího energetického balíčku v roce 2007. Regionalizace/liberalizace energetických trhů tedy není v rámci EU novinkou a návrh na vytvoření ROC vychází z již existujících základů. Zároveň návrh budí pozornost z řady důvodů a je považován za jednu z nejkontroverznějších částí zimního balíčku.

Stav regionalizace trhu s energiemi

V současnosti existují tzv. Regional Security Coordinators (RSC), které se na dobrovolné bázi začaly formovat už v roce 2008 a od začátku roku 2016 existují povinně v souladu s evropskými síťovými kodexy. RSC jsou zřizovány zástupci provozovatelů jednotlivých přenosových soustav vždy pro určitý region a sdružují provozovatele přenosových soustav v daném regionu. V Evropě momentálně existují tři RSC a čtvrtá (nordická) bude ustavena do konce tohoto roku. Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS je členem jednoho RSC spolu s rakouským, polským, maďarským, slovinským, chorvatským, švýcarským, nizozemským, dánským a čtyřmi německými provozovateli přenosových soustav.

RSC pomáhají implementovat síťové kodexy, přičemž tato implementace má být dokončena nejpozději do roku 2020. Zprostředkovávají spolupráci mezi jednotlivými členskými provozovateli přenosových soustav, napomáhají integraci obnovitelných zdrojů energie do existujících přenosových struktur, zajišťují zvyšování bezpečnostního standardu a koordinují regionální bezpečnost. Mezi konkrétní činnosti RSC patří:

  • provádění analýzy provozní bezpečnosti soustav v příhraničních oblastech a návrhy na odstraňování případných nedostatků,
  • vedení jednotného registru pro všechny plánované odstávky přenosových soustav a koordinace údržbových prací,
  • koordinace dostupných přeshraničních přenosových kapacit a maximalizace jejich vhodného využití,
  • poskytování předpovědí spotřeby, výroby a stavu sítě účastníkům trhu a
  • poskytování přehledových dat o všech významných síťových součástech (výroba, spotřeba, přenos) aktualizované každou hodinu.

V čem jsou ROC jiné?

ROC jsou další fází procesu sjednocování evropského energetického trhu a v současnosti zimní balíček předpokládá jejich vytvoření do roku 2030. Stejně jako RSC budou tvořeny představiteli národních přenosových soustav, avšak počítá se s jejich rozhodovací pravomocí v omezeném okruhu případů; rozhodnutí ROC by bylo pro jednotlivé provozovatele přenosových soustav závazné. Vedle rozhodnutí budou moci vydávat i nezávazná doporučení. Jejich kompetence by se nad rámec kompetencí RSC rozšířila o management vyrovnávacích rezerv.

Proč jsou ROC kontroverzní?

Návrh na zřízení ROC podněcuje diskusi v několika ohledech.

Zaprvé, není zřejmé, jak bude zajištěna nezávislost rozhodování regionálních operačních center vzhledem k tomu, že ROC je tvořeno zástupci přenosových soustav, kteří o sobě de facto rozhodují sami. V současné době není zavedena ani navrhována formální povinnost jednotlivých zástupců jednat nezávisle nebo jednat v zájmu EU a jejích klimatických a energetických cílů. Není tedy zřejmé, jakým způsobem budou přispívat ke sjednocování trhu.

Zadruhé, zatím nejsou prakticky vymezené kompetence ROC a jednotlivých národních regulačních úřadů (v ČR je to Energetický regulační úřad). ROC totiž fungují nezávisle na jednotlivých státních hranicích a jejich dosah podstatně překračuje rozsah pravomocí národních regulačních úřadů; ty by se dokonce nejspíš musely některých svých pravomocí vzdát ve prospěch ROC.

Zatřetí, prozatím neexistuje legislativní úprava (ani její návrh), která by regulovala odpovědnost ROC za jejich tzv. činnosti v téměř reálném čase.

Stav rozhodování a stanovisko ČR

Konečné rozhodnutí o podobě ROC padne až při schválení legislativních aktů ze zimního balíčku, tedy v řádu let. Krok za krokem probíhá jeho projednávání na úrovni pracovních skupin, v nichž jsou zastoupeny všechny členské státy. Česká republika zde zastává rezervované stanovisko.

Obezřetně se k ROC vyjadřuje také národní provozovatel přenosové soustavy ČEPS s obavou, že nám regionální operační centra budou něco nařizovat a přebírat rozhodování, aniž by převzala také odpovědnost. To je bezpochyby legitimní obava, avšak, jak je uvedeno výše, pravomoci ROC a jejich odpovědnost jsou teprve předmětem vyjednávání, legislativní návrh je do detailů nespecifikuje a záleží na technických a politických vyjednáváních, jaká podoba se nakonec dostane do finální podoby legislativního balíčku.

Článek Petry Giňové vyšel na serveru EurActiv.cz

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.