Aktualizace příručky k oznamování transakcí podle nařízení REMIT

Evropská agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) aktualizovala uživatelskou příručku (přesněji řečeno její přílohu VI) o oznamování transakcí na trhu s energiemi (Transaction Reporting User Manual). Příručka upřesňuje informace, které musí účastníci trhu poskytnout agentuře podle nařízení REMIT (evropské nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií). 

Účastníkem trhu se rozumí jakákoli osoba včetně provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav, která provádí transakce na jednom či více velkoobchodních trzích s energií, včetně zadávání příkazů k obchodování (1). Účastníci trhu musí poskytnout agentuře záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování (2).  Informace, které má oznámení zahrnovat, obsahují přesnou identifikaci velkoobchodních energetických produktů, které jsou nakupovány nebo prodávány, dohodnuté ceny a množství, termíny a lhůty dohodnutého plnění, jednotlivé strany transakce včetně osob, v jejichž prospěch je transakce prováděna a veškeré další příslušné informace. Agentura pak získané informace zpracovává s cílem zabránit manipulacím s trhem s energiemi či jeho zneužívání (např. užitím důvěrných informací).

Příloha VI k příručce o oznamování poskytuje dodatečné informace ke správnému oznámení místa dodání a oblasti trhu. U elektrické energie lze místo dodání a oblast trhu dále dělit na tzv. vyrovnávací zónu (balancing zone) a tržní oblast (market area).

Aktualizace přílohy VI k příručce o oznamování přináší zejména jiný způsob utřídění dokumentu (tabulkového souboru), ve kterém účastníci trhu naleznou informace pro správné oznámení příslušní transakce. Dokument nyní neobsahuje 7, nýbrž pouze 4 listy (každý z nich představuje samostatnou databázi), ve kterých je možné nalézt údaje účastnících trhu, jejich energetických identifikačních kódech (EIC), vyrovnávacích zónách aj. Všechny tyto údaje mají umožnit daným účastníkům trhu správné oznámení transakcí agentuře. Úplné znění přílohy VI k příručce o oznamování, včetně porovnání s jejím předchozím zněním, a kompletní tabulkový soubor s výše uvedenými údaji je možné nalézt pod tímto odkazem.

Mimochodem, agentura ACER právě modernizovala svou on-line databázi dokumentů týkajících se nařízení REMIT, takže se v nich daleko lépe hledá: https://kb.acer-remit.eu/

Poznámky

(1) čl. 2 odst. 7 nařízení REMIT
(2) čl. 8 odst. 1 nařízení REMIT 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.