Vyšla recenze našeho knižního komentáře zákona o registru smluv

Mnohasetstránkový komentář zákona o registru smluv má další recenzi, napsal ji Michal Koščík a vyšla v Revue pro právo a technologie: 

Mnohasetstránkový komentář zákona o registru smluv má další recenzi, napsal ji Michal Koščík a vyšla v Revue pro právo a technologie: 

Komentáře k zákonům, jež jsou v prvním roce své účinnosti, trpí často mnoha neduhy plynoucími z nedostatku praktických zkušeností s aplikací zákona a chybějící judikatury. Při řešení dilematu o čem psát, když není o čem psát, se autoři nezřídka uchylují k opisování důvodové zprávy nebo k volnému převyprávění paragrafů v rámci autorského textu a přidaná hodnota těchto komentářů bývá často nízká. Hned na začátku recenze je potřeba rozptýlit obavy a uvést, že nový komentář zákona o registru smluv naštěstí výše popsanými neduhy netrpí.

Autorský tým se s nelehkým úkolem komentovat mladý zákon o deseti paragrafech vypořádal tak, že odstavce zákona komentuje průřezově, po odvětvích veřejného sektoru, jež budou zákonem o registru smluv dotčeny. Komentář se tak v kontextu dotýká přibližně osmdesáti právních norem. Deset paragrafů zákona je v komentáři rozvedeno na úctyhodných čtyři sta stran. Největším lákadlem pro potenciální kupce bude zřejmě podrobný komentář k § 3 (výjimky z povinnosti uveřejnění), který je analyzován na sto čtyřiceti stranách.

V době vydání komentáře pochopitelně neexistovala judikatura k jednotlivým ustanovením zákona. Komentář však na mnoha místech čerpá z dnes již bohaté judikatury k právu na informace garantované článkem 17 Listiny a judikatury k zákonu o svobodném přístupu k informacím. Tento přístup je na místě zejména v kontextu § 3 odst. 1 zákona, u jehož aplikace nepochybně dojde k řadě situací náročných na interpretaci... Celou rezenci je možné si přečíst na stránkách revue

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.