Senát zrušil plošné výjimky ze zákona o registru smluv

Senát včera jednal o novele zákona o registru smluv a odhlasoval zrušení plošných výjimek, které v únoru přijala sněmovna. 

Výjimky se měly vztahovat na státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. Z působnosti registru by tímto krokem byly vyňaty smlouvy v hodnotě přibližně 150 miliard. 

Senát včerejším hlasováním zrušil tyto plošné výjimky a kromě nich také výjimky pro nejvyšší státní instituce: Parlament, prezidentskou kancelář, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, úřad ombudsmanky a úřad Národní rozpočtové rady. Zároveň Senát zavedl výjimky nové, nicméně podstatně skromnější: v registru nebudou muset být smlouvy národního podniku Budějovický Budvar a také smlouvy, jejichž předmětem je nákup léků a zdravotnického materiálu.  

Co bude s registrem smluv dál? 

O pozměňovacích návrzích přijatých Senátem bude opět hlasovat Poslanecká sněmovna. Její předseda má podle stávající právní úpravy na nejbližší schůzi, nejdříve však za deset dní od doručení usnesení poslancům, předložit poslanecké sněmovně pozměňovací návrh Senátu ke hlasování. Bude se tedy hlasovat o novele zákona o registru smluv ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Novela bude schvalována prostou většinou poslanců.

Pokud poslanecká sněmovna neschválí novelu zákona o registru smluv ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, pak může hlasovat již pouze o znění novely v podobě, v jaké byla postoupena Senátu, ke schválení však bude potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 hlasů.

Samozřejmě je možné i to, že poslanecká sněmovna neschválí novelu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, ale že současně nenajde dost hlasů ani na schválení původní verze novely, pak by zákon o registru smluv zůstal beze změn.

Čistě teoreticky by mohla nastat též varianta, kdy by poslanecká sněmovna až do konce volebního období nestihla o novele zákona o registru smluv (ať už ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, nebo ve znění původním) hlasovat, i v takovém případě by zákon o registru smluv zůstal beze změn.

Pro úplnost je třeba dodat, že poslanecká sněmovna při opětovném projednávání novely zákona o registru smluv již nemůže přijímat k této novele žádné pozměňovací návrhy (musí si jednoduše vybrat mezi zněním novely schváleným Senátem a mezi původním zněním novely), jak výslovně stanoví jednací řád Poslanecké sněmovny.

Čtěte také: 

Spojte se s námi:

Potřebujete radu právníka ohledně používání registru smluv? Dohled nad vypsáním veřejné zakázky? Školení pro odpovědné zaměstnance? Kontaktujte nás, spolupracujeme s desítkami obcí a veřejných institucí.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.