Jak připravit kvalitní územní plán - rozhovor a pozvánka na školení

Dne 11. dubna 2017 povede advokát Jiří Nezhyba seminář o územním plánování pro zástupce obcí. Na seminář je možné se přihlásit zde. Při této příležitosti vznikl následující krátký rozhovor: 

Proč je pro města obtížné připravit dobrý územní plán, který by se líbil jak developerům tak veřejnosti?

Územní plán je základní koncepční dokument každé obce, který přitom musí sladit požadavky, preference, nároky stovek subjektů a nikdy se proto nemůže zalíbit úplně všem. Je to ze své podstaty velmi náročná a potenciálně konfliktní práce, kde si každé chyby zpracovatele nebo pořizovatele může někdo všimnout, upozornit na ni a ve výsledku ji napadnout žalobou u soudu. S tím je potřeba dopředu počítat.

Co byste jako advokát radil zadavatelům?

Obec by podle mého měla vědět, co chce v pozitivním slova smyslu prosadit a zároveň si pohlídat kvalitu celého procesu pořizování již výběrem dobrého zpracovatele a pořizovatele, pokud může. To samo o sobě ale nestačí. Doporučuji obcím si v klíčových momentech nechat z právního hlediska zkonzultovat, zda proces probíhá v pořádku a zejména v případě komplikovanějších námitek s právníkem spolupracovat na jejich řádném odůvodnění.

Naše kancelář má za sebou desítky zrušených územních plánů i zásad územního rozvoje. Díky těmto zkušenostem známe slabá místa pořizování územních plánů. Pro mne osobně je mnohem větší výzvou jako advokát pomáhat obcím a městům připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu věcnému řešení a zároveň byl co nejméně soudně napadnutelný.

Co jsou tedy ty nejčastější slabiny územních plánů?

Častými vadami trpí třeba stanoviska dotčených orgánů. I když proces pořizování proběhne jinak v pořádku, může to být právě odůvodněné stanovisko, které může vést ke zrušení územního plánu. Jinou a obvyklou slabinou je odůvodnění souladu s úkoly a cíli územního plánování, prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Ale vůbec nejčastější se ale chybuje tam, kde územní plán zasahuje do práv vlastníků pozemků. Ti podají námitky, které pořizovatel navrhne sice věcně správně zamítnout, ale dostatečně se nevypořádá s obsahem námitek. A když se pak věc dostane k soudu, už je pozdě se před ním snažit lépe odůvodňovat zamítnutí námitky.

Soudy jsou v téhle oblasti opravdu velmi náročné. V rámci semináře chci proto projít a shrnout aktuální judikaturu soudů, z níž bude patrné, jaké jsou nejčastější důvody, pro které soudy územní plány ruší, což by účastníkům semináře mělo pomoci se takových chyb do budoucna vyvarovat.

Chcete vědět, jak připravit kvalitní územní plán a zároveň nezanedbat nezandebat nic z požadavku aktuální legislativy? Přihlaste se na školení na stránkách BECK AKADEMIE.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.