Sněmovna přijala rozsáhlou výjimku ze zákona o registru smluv

Poslanecká sněmovna včera přijala pozměňovací návrh k zákonu o registru smluv, který z povinnosti zveřejňovat smlouvy vyjímá státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu.

Pozměňovací návrh byl předložen kvůli ochraně Budějovického Budvaru, nicméně jeho přijatá verze kromě Budvaru z působnosti zákona vyjímá i řadu dalších podniků hospodařících s veřejným majetkem, jako jsou České dráhy, Lesy České republiky, Česká pošta, městské dopravní podniky, městské holdingy a řada dalších.

Konkrétně se jedná o dva pozměňovací návrhy:

  • Přijetím návrhu B1 došlo ke zrušení písmena k) v § 2 odst. 1 zákona, tedy povinnými subjekty již není jednak národní podnik Budějovický Budvar, jednak veškeré státní podniky ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Uveřejnění již nadále nebudou podléhat smlouvy uzavřené mezi národním či státním podnikem a soukromou osobou, a to včetně smluv, jejichž předmětem je převod vlastnického práva státního či národního podniku k nemovité věci.
  • Přijetím návrhu J6 došlo k doplnění § 2 odst. 1 písm. n) zákona. Tento odstavec stanovoval, že povinnými subjekty jsou právnické osoby, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast. Nově jsou z těchto subjektů vyňaty právnické osoby průmyslové nebo obchodní povahy.

Odhadujeme, že celkový objem finančních prostředků, které budou tímto krokem z registru vyňaty, tvoří 148 mld. korun, jedná se tedy asi o 10-20 % smluv v současné chvíli registrem pokrytých. Číslo je jen přibližné, mimo jiné z toho důvodu, že definice podniků s „obchodní či průmyslovou povahou” není zcela jednoznačná. (Aktualizace 6. 3. 2017: odhady toho, kolika procent dnes zveřejňovaných smluv se výjimky budou týkat, se liší. Viz např. tato inforgrafika serveru Aktuálně.cz, která počítá se 40 %.)

Co bude se zákonem dál? Přibližně za měsíc bude projednáván v senátu. Senát se jím buď může nezabývat (a tedy mlčky schválit přijatou novelizaci), může se k výjimce pokusit přidat další nebo může pozměňovací návrhy odmítnout a vrátit je zpět do sněmovny, která by senátní veto musela přehlasovat. Vývoj sledujeme a budeme o něm dál informovat.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.