Už jen do března mohou obce žádat o podporu v těchto výzvách...

Přinášíme výběr z výzev pro podávání žádostí o podporu, které skončí v březnu a neměly by ujít pozornosti samospráv.

Na stránkách jednotlivých výzev jsou mnohde k dohledání informace o tom, kolik finančních prostředků je v rámci výzvy ještě k dispozici a jaká byla dosavadní úspěšnost žadatelů. 

Územní plány, územní studie, regulační plány 

Obce mohou čerpat dotace na územně plánovací dokumentaci na základě tří výzev, které jsou otevřené už od roku 2015. Informovali jsme o nich již před rokem a nyní zbývá pár týdnů do jejich ukončení. Přesto je naprostá většina dostupných financí nealokovaná. Další informace: web Frank Bold, web IROP

Biodiverzita

V rámci výzvy je možné žádat financování takových opatření, jako je péče o vzácné biotopy, ochrana vzácných druhů ve městech, sběr informací a osvěta, zřizování naučných stezek. Více informací na webu 54. výzvy OPŽP

Posílení přirozených funkcí krajiny

V rámci 55. výzvy je možné žádat finance například na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy, výsadbu stromořadí a větrolamů, obnovu historických pěších stezek a jejich doprovodné vegetace, vytváření vodních prvků s retenční funkcí, revitalizace vodních toků, výsadbu stromů, řadu protierozních opatření a mnoho dalšího. Kompletní informace na webu 55. výzvy OPŽP.

Městská zeleň

V rámci výzvy lze financovat zakládání a obnovu parků, alejí, sadů a dalších prvků městské zeleně a také zakládání a obnovu vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru. Více informací na webu 56. výzvy OPŽP

Integrovaný záchranný systém

Financování bude dostupné na stavby, stavební úpravy a vybavení stanic IZS tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události. Více: 36. výzva IROP.

Oprava památek UNESCO

Finance jsou k dispozici na revitalizaci památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO (nebo jeho indikativní seznam) v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Více informací: 52. výzva IROP.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.