Proč bude pravděpodobně zrušen precendenční rozsudek ve věci elektroměrů

Na konci minulého roku vydal Městský soud v Praze přelomový rozsudek, na jehož základě dospěl k závěru, že podmínkou pro uvedení výrobny do provozu v roce 2010 byla také instalace elektroměru na takové výrobně. Z rozsudku však není patrné, jaké argumenty soud vedly k tomu, že dal přednost výkladu uplatňovaném Státní energetickou inspekcí (SEI), před výkladem, který korespondoval s tehdejší praxí i stanoviskem Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Proto očekáváme, že Nejvyšší správní soud rozsudek zruší. 

O rozsudku jsme vás informovali už v prosinci minulého roku. Vyvolal vlnu reakcí, především ze strany bank a jiných institucích financujících investice do čisté energeetiky, které se obávají o výši nároku na podporu.

Dvojí výklad okamžiku uvedení do provozu

Celý spor stojí na dvou odlišných výkladech ustanovení cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (4/2009, bod 1.9). Na jedné straně stojí výklad Státní energetické inspekce, podle něhož je výrobna uvedena do provozu dnem, kdy výrobce začal

  • vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen, nebo
  • vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů.

Podpora se pak podle bodu 1.2 a 1.3 téhož cenového rozhodnutí uplatňuje za naměřenou elektřinu, z čehož SEI dovozuje povinnost mít pro uvedení výrobny do provozu nainstalované měřící zařízení.

Proti výkladu SEI stojí závěr opřený o stanovisko Energetického regulačního úřadu z druhé poloviny roku 2010 s názvem „Postup a harmonogram uvedení zdrojů do provozu“, podle něhož postačuje k uvedení výrobny do provozu účinná licence a první paralelní připojení k distribuční soustavě. Pro tento výklad také hovoří textace pravidel provozování distribuční soustavy, analogicky část energetické legislativy, faktická praxe i část rozhodovací činnosti SEI a ERÚ.

Rozsudek bez zdůvodnění

Pro případy tohoto typu platí zásada, že existuj-li dva rovnocenné výklady, musí soud aplikovat ten výklad, který je příznivější pro adresáta právní normy, zde tedy pro výrobce. Soud na tuto zásadu v rozsudku výslovně upozornil, dokonce výslovně odkázal na příslušnou judikaturu Ústavního soudu, sám však překvapivě rozhodl obráceně„V nyní posuzované věci se však podle názoru městského soudu o možný dvojí výklad právní normy nejedná a žalobní námitka proto není důvodná.“ Bližší odůvodnění neuvedl. 

„V těchto případech, kdy se jedná de facto o podstatu celého sporu, se soud s námitkou povinnosti výkladu veřejnoprávní normy ve prospěch jednotlivce musí podrobně vypořádat,” uvedl k odůvodnění rozsudku právník Filip Nečas z advokátní kanceláře Frank Bold advokáti. „Z uvedeného odůvodnění je pouze patrné, že podle soudu se v daném případě nejedná o dvojí výklad právní normy, avšak již není jasné, z jakého důvodu soud k tomuto závěru dospěl.“ 

Prognóza: zrušení pro nepřezkoumatelnost 

„Rozsudek městského soudu nemůže obstát v kasačním přezkumu Nejvyššího správního soudu, neboť není v klíčových parametrech přezkoumatelný,“ má jasno o dalším postupu soudů Nečas. Rozsudek Městského soudu v Praze přitom již byl kasační stížností napaden. Nejvyšší správní soud tuto věc vede pod spisovou značkou 9 As 333/2016 a rozhodnutí ve věci lze, dle našich zkušeností, očekávat v průběhu roku 2017.

Pozn.: Rozsudek Městského soudu v Praze dosud nebyl zveřejněn, výše uvedené závěry vychází z jeho znění, které si naše kancelář od soudu vyžádala na základě individuální žádosti.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.