Banky začaly prověřovat uvedení starších FVE do provozu. Proč?

Spornou otázku, zda pro uvedení FVE do provozu byla v letech 2009 a 2010 nezbytná instalace měřícího zařízení, poprvé zodpověděl minulý týden soud. Některé banky na jeho rozhodnutí reagují prověrkou u svých věřitelů z řad výrobců energie. 

Provoz jedině s elektroměrem

Minulý týden soud poprvé rozhodl o tom, jak souvisí zprovoznění fotovoltaické elektrárny s jejím osazením měřícím zařízením. Ve sporu konkrétní FVE se Státní energetickou inspekcí se soud přiklonil na stranu inspekce, která tvrdí, že elektrárna je uvedena do provozu teprve tehdy, když je opatřena elektroměrem. Tento rozsudek je zcela zásadní pro provozovatele mnoha elektráren, které byly uvedené do provozu na konci roku a měřícím zařízením osazené až v roce následujícím. Reálně jim hrozí změna data uvedení do provozu a tím pádem i změna výkupní ceny a pokuta od inspekce. 

Reakce bank: prověrky věřitelů 

Banky, které poskytují úvěry provozovatelům FVE, byly jedny z prvních, kdo na přelomové soudní rozhodnutí zareagoval. Zaznamenali jsme případy, kdy banka požadovala doklad o instalaci měřícího zařízení, uvedení elektrárny do provozu a dokonce případ, kdy banka rovnou zablokovala účet provozovatele FVE. 

Panika bank je podle našeho názoru přehnaná, ovšem provozovatelé elektráren s později nainstalovaným měřícím zařízením by se měli preventivně připravit na kontrolu ERÚ (na nějž přešla v mezidobí kontrolní kompetence SEI), a také na případná jednání s bankou, která by mohla chtít nově prověřit oprávněnost čerpání podpory.

ERÚ nemůže zbavit nároku na podporu podle zákona o cenách

V této souvislosti bychom rádi upozornili na skutečnost, že případný správní delikt (nedodržení věcných podmínek cenového rozhodnutí), za který bývají provozovatelé FVE s pozdně instalovaných elektroměrem pokutováni, je správním deliktem podle zákona o cenách. ERÚ však může rozhodovat o vrácení neoprávněně čerpané podpory ve smyslu § 51 zákona o podporovaných zdrojích energie pouze v případě, že i samotný delikt, v souvislosti s nímž došlo k takovému čerpání podpory, je deliktem podle zákona o podporovaných zdrojích energie. ERÚ tedy nemůže bez dalšího tyto výrobce zbavit jejich nároku na podporu, nebo požadovat vrácení již čerpané podpory.

„Rozhodovací praxe inspekce i ERÚ je dosud nejednotná stran posuzování instalace elektroměru coby podmínky uvedení FVE do provozu. Bylo vydáno zatím jediné rozhodnutí soudu v této věci, které dosud neprošlo přezkumem Nejvyššího správního soudu a dle mého názoru ani projít nemůže. Pokud totiž budeme respektovat zásady správního trestání včetně zásady ‘v pochybnostech ve prospěch obviněného’, nelze provozovatele FVE shledat vinnými ani ho pokutovat,“ uvádí k věci právník Filip Nečas z Frank Bold advokátů. Banky jsou však zjevně opatrnější. 

Doporučení

„Provozovatelům FVE, u nichž byl elektroměr instalován později, lze doporučit, aby přijali krizový plán pro případ, že by ERÚ u nich zahájil kontrolu týkající se také posuzování okamžiku uvedení FVE do provozu. Avšak razantním opatřením, jako je blokace prostředků na účtech, nerozumím,“ doplnil Nečas, „nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.“

Lze tedy v této věci doporučit být trpělivý a bance situaci vysvětlit, popřípadě se s ní dohodnout na dalším postupu v případě, že by byla zahájena u problematické FVE kontrola ze strany státních orgánů. V těchto otázkách jsme připraveni pomoci, ať už poskytnutím expertního stanoviska stran konkrétní FVE anebo při jednání s bankou. 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.