Komise notifikovala podporu pro staré výrobny elektřiny z OZE

Po téměř dvou letech čekání Komise schválila český systém podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu do 31. 12. 2012. To bohužel neznamená, že mají provozovatelé těchto zdrojů již vyhráno

Na samotné rozhodnutí si budeme muset počkat

Komise na svých stránkách zatím jen oznámila, že vůči systému provozní podpory pro dotčené zdroje nebude vznášet námitky, tj. že vydala rozhodnutí o slučitelnosti podpory se společným trhem. Samotné rozhodnutí dosud zveřejněné není. „Zveřejnění textu rozhodnutí Komise lze očekávat zpravidla v řádech několika měsíců, pro další postup především ze strany ERÚ je však oznámení Komise naprosto postačující,“ upozorňuje právní expert Filip Nečas z Frank Bold advokátů.

Právě v textu rozhodnutí mohou být obsaženy další kvasi-podmínky pro poskytování provozní podpory. Stran zdrojů uváděných do provozu v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 Komise zahrnula české orgány množstvím závazků, z nichž nejdiskutovanějším byl závazek přijmout legislativní opatření umožňující sledovat a kontrolovat po deseti letech u jednotlivých zdrojů možnost existence nadměrné kompenzace podpory.

Ukončení dlouhotrvající nejistoty provozovatelů

Čekání bylo neobvykle dlouhé, neboť Česká republika včas podporu nenotifikovala. „V takovém případě Komise posuzuje věc v režimu nezákonné podpory, kdy není vázána přísnými lhůtami,“ vysvětluje Filip Nečas.

Ani po vydání notifikačního rozhodnutí si však nemohou být provozovatelé jisti, že podpora na příští rok bude vypsána. Ačkoliv Energetický regulační úřad v minulosti deklaroval svou připravenost v případě vydání notifikačního rozhodnutí vydat cenové rozhodnutí stanovující provozní podporu pro zdroje uvedené do provozu do 31. 12. 2012, je vázán zákonnými lhůtami. „ERÚ musí vydat cenové rozhodnutí nebo jeho změnu nejpozději do konce roku 2016. Pokud to nestihne, neumožňuje mu zákon podporu stanovit, neboť tu je oprávněn stanovovat vždy toliko na nadcházející rok,“ dodává Nečas.

Nezbývá tedy než doufat v rychlou reakci Energetického regulačního úřadu a že se již nebude opakovat situaci z konce roku předešlého.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.