Registr smluv a smlouva na dobu neurčitou

Častý dotaz od účastníků našeho semináře o registru smluv se týká smluv uzavřených na dobu neurčitou, typicky smluv podnájemních. Jakou finanční částku u nich vyplnit do metadat formuláře registru?

Nabízí se celkem tři možnosti a nelze striktně tvrdit, že některá z nich je výrazně lepší či vhodnější. V podstatě máte na výběr z těchto postupů: 

  1. jako hodnotu smlouvy uvedete částku odpovídající měsíčnímu nájmu (to je jediná „jistá" suma) 
  2. jako hodnotu smlouvy uvedete částku odpovídající nájmu za dobu pěti let (postupem analogicky dle zákona o oceňování majetku, tento postupu je uveden jako možný v metodice Ministerstva vnitra k registru smluv) 
  3. pole cena/hodnota smlouvy necháte nevyplněné s tím, že hodnotu nelze určit, protože není jasné, jak dlouho bude platnost smlouvy trvat. 

Jak bylo uvedeno výše, Ministerstvo vnitra se přiklání spíše k variantě 2, já osobně bych preferoval variantu 2 nebo 3, ale vyloučena není ani varianta 1. Obecně je náš názor takový, že pokud využijete kteroukoliv z uvedených možností, neměl by Vám hrozit žádný postih ani sankce, a takto vyplněná (popř. nevyplněná) metadata nezpůsobí ani v budoucnu zneplatnění smlouvy. Jinými slovy, domníváme se, že lze bez obav využít libovolný z uvedených způsobů.

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejnění smlouvy s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.