Obce a odpady: aktuální přehled dotací

Upozorňujeme na tři aktuálně běžící výzvy MŽP k podávání žádostí o dotace. Všechny se týkají odpadů a mohly by zajímat mimo jiné obce, které nesou hlavní díl odpovědnosti za sběr a zpracování odpadů, nově i těch biologicky rozložitelných

Prevence vzniku odpadů

Do konce listopadu běží lhůta, do níž lze zažádat o dotaci na předcházení vzniku komunálních odpadů. Dotace může pokrýt až 85 % způsobilých výdajů a musí spadat do některé z následujících oblastí: 

 1. biologicky rozložitelný odpad (BRKO): domácí kompostéry nebo štěpkovač, ne však už komunitní kompostárna 
 2. textilní odpad: kontejnery a jejich svoz
 3. software pro projekty předcházení vzniku odpadů 
 4. obecní centra či systémy včetně svozové a manipulační techniky

O dotaci mohou žádat obce, kraje i podnikatelské subjekty. Žádosti o dotace budou posuzovány následujících kritérií: 

 • cena za tunu “nevzniklého” odpadu 
 • kapacita projektu v tunách odpadu za rok 
 • počet typů odpadu, jichž se projekt týká
 • v případě stavebních projektů podle toho, zda projekt již má stavební povolení, či pouze územní rozhodnutí

Detailnější informace naleznete na webové stránce 40. výzvy OPŽP

Materiálové a energetické využití odpadu 

V rámci této výzvy pro příjem žádostí se podporuje druhotné využívání odpadů a recyklace. Konkrétně je možné dotaci čerpat na následující aktivity, a to včetně výstavby a modernizace zařízení: 

 • sběrny a třídírny odpadu, sběrné dvory
 • systémy pro sběr, svoz a separaci komunálního odpadu 
 • třídící linky pro komunální odpad
 • materiálové využití odpadů
 • energetické využití odpadů 
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně odpadů zdravotnických

O dotaci může do konce listopadu žádat mnoho typů veřejných subjektů včetně obcí a krajů, dále firmy i podnikající fyzické osoby. Celkem jsou v rámci výzvy k dispozici téměř 2 mld. Kč. Podmínky hodnocení žádostí jsou rozepsané zvlášť pro každý typ aktivity na webové stránce 41. výzvy.

Odstranění staré ekologické zátěže

Do 6. ledna 2017 je možné podávat žádosti o dotaci na likvidaci starých ekologických zátěží, a to konkrétně na průzkumné práce a analýzy rizik. V případě zjištění závažných rizik se z dotace dá financovat sanace příslušné kontaminované lokality. Většina z alokovaných 500 mil. je určena právě na sanační práce. 

Stejně jako u předchozí výzvy jsou oprávněnými příjemci veřejné instituce (řada typů), firmy i podnikající fyzické osoby. Pro kritéria hodnocení a další podrobnější informae se podívejte přímo na stránku 44. výzvy. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.