Licence pro podnikání v energetických odvětvích - návrh novely vyhlášky

ERÚ vydal návrh novely vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Návrh je možné připomínkovat do 6. října 2016. Přináší dvě v zásadě pozitivní změny: 

Prokazování finančních předpokladů bude jednodušší

Pro splnění finančních předpokladů bylo dříve nutné dokládat měsíční výpisy z účtu, vyjádření banky, smlouvu o úvěru a podnikatelský plán. Jestliže bude vyhláška vydána v předloženém znění, nově to již nebude nutné. Bude stačit předložení účetní závěrky, ovšem ne jen té poslední, ale za poslední tři roky, jestliže žadatel o licenci v tomto období podnikal. Nově se tato povinnost bude týkat i žadatelů o licenci o obchod s elektřinou nebo plynem.

Méně administrativy při kontrole bezpečnosti 

Žadatel má povinnost doložit bezpečnost energetického zařízení. Nově však nebude nutné dokládat zprávu o revizi či další dokumenty podle § 3 odst. 1, jestliže je zařízení stavbou a osvědčení o jeho bezpečnosti už obsahuje územní rozhodnutí, stavební povolení či další dokumenty vztahující se ke stavbě, které je nutné předložit podle § 3 odst. 5. 

Shrnutí

Vyhláška zjednodušuje nároky na žadatele o licenci, což je v souladu se stávajícím přístupem ERÚ, který přestává být arbitrem výnosnosti podnikatelských záměrů a stejně tak upouští od důrazu na význam a nenahraditelnost revizních zpráv. Pro žadatale o licenci je to dobrá zpráva. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.