Probíhá konzultační proces k novele vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

Dne 15. 9. 2016 poslal ERÚ do veřejného konzultačního procesu návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.

Novela vyhlášky upravuje některé postupy OTE při změně statusu odběrného místa v důsledku přerušení dodávky elektřiny nebo důvody, pro něž může být odmítnuta žádost o uzavření smlouvy o zajištění služeb přenosové či distribuční soustavy. Na jiných místech drobně ulevuje povinnostem některých účastníků trhu - výrobci elektřiny budou moci předávat údaje za uplynulý měsíc pro OTE ve lhůtě 10 dnů nebo 6 pracovních dnů následujícího měsíce (v závislosti na tom, který okamžik nastane později), v žádosti o změně dodavatele pak bude stačit určit subjekt zúčtování odpovědný za odchylku jen na základě jeho registračního čísla.

V podrobnostech je návrh novely k dispozici na stránkách ERÚ. Připomínky je možné zasílat až do 3. 10. 2016 do 8:00 hodin. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.