Podpora pro malé vodní elektrárny v 2016: problém a možná řešení

Energetický regulační úřad se rozhodl vypsat podporu pro malé vodní elektrárny pro poslední tři měsíce roku 2016. Rozhodnutí je ve schvalovacím procesu a mělo by vstoupit v účinnost 1. října 2016.

Lze mít za sporné, nakolik může  ERÚ vůbec vypsat v tomto roce podporu na letošní rok. Minimálně je však dle tvrzení ERÚ nepravděpodobné, že by vypsal podporu i na předcházející část roku 2016. K situaci se vyjádřil René Neděla (ERÚ): „Platí, že podporu lze vyplácet až od souhlasu Komise.“ Tento názor ERÚ je pochopitelně mylný, neboť souhlas Komise není podmínkou pro vypsání podpory ani podle zákona o podporovaných zdrojích energie ani podle předpisů EU. V zásadě se tak rýsují dvě řešení, jak z této situace ven: 

  • Jako nejpříhodnější se jeví varianta legislativního zásahu. V parlamentu je nyní návrh zákona senátorky Jitky Seitlové (SZ), který má za cíl kompenzovat letos nevyplacenou podporu, a to v celkové výši zhruba 210 mil. Kč. Návrh se nachází v tzv. zrychleném řízení. Senát o něm bude rozhodovat již v polovině října.
  • Pokud by se nepodařilo tuto novelu schválit, museli by se provozovatelé dotčených MVE domáhat náhrady za nevyplacenou podporu individuálně. Schůdnou variantou v tomto smyslu by mohla býturčovací žaloba na nezákonný postup ERÚ a možnost domáhat se v souvislosti s výsledkem takového řízení nároku na náhradu majetkové újmy podle zákona o odpovědnosti státu za škodu.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.