Tři věci, které je třeba prověřit při due diligence pro FVE

Energetický regulační úřad není jediný, kdo netrpělivě čeká na notifikaci podpory pro výrobny elektřiny z OZE. Na rozhodnutí Komise čekají také investoři, kteří mají v plánu jejich akvizice. Akvizice elektrárny však není zcela bez rizik ani v případě vydání notifikace. Tato rizika jsou nejčastěji identifikována již v rámci právní prověrky (due diligence). Níže uvádíme vybrané body právní prověrky fotovoltaické elektrárny (FVE), na které by se nemělo zapomínat.

1. Prověření uvedení FVE do provozu

V zásadě nejdůležitějším krokem při akvizici solární elektrárny je právní prověrka jejího uvedení do provozu. V nemálo případech totiž dochází ke zpětným kontrolám, zda elektrárna plní věcné podmínky cenových rozhodnutí ERÚ, mezi něž otázka uvedení do provozu spadá. Jakkoliv se právní prověrka uvedení do provozu zdá jako snadný krok, spory s ERÚ jsou v praxi poměrně běžné. Nejčastěji se týkají případů, kdy byla elektrárna osazena měřícím zařízením až následující rok. To byl častý případ FVE uváděných do provozu ke konci roku 2010, kdy provozovatelé distribučních soustav s instalací elektroměrů otáleli. Ačkoliv výklad okamžiku uvedení do provozu v dané době se již ERÚ snažil sjednotit, v rozhodovací praxi není tento výklad jediný a státní orgány se snaží dovozovat, že podmínkou uvedení do provozu byla i ukončená instalace měřícího zařízení. Na první pravomocné soudní rozhodnutí v této věci se však stále čeká. Pozdější instalace měřícího zařízení tak v případě akvizice FVE logicky představuje rizika, která by měla být v rámci transakce zohledněna.

2. Prověření možné modernizace či rekonstrukce

Prověřit je nutné také samotný provoz solární elektrárny, a to především z hlediska její možné modernizace či rekonstrukce. I odcizení solárních panelů a jejich nahrazení novými může totiž, dle některých výkladů, vyvolávat fikci nového uvedení do provozu a s tím spojené ztráty nároku na podporu. Ačkoliv jsou takové výklady vesměs neudržitelné, zdlouhavá soudní řízení a nejistota v jejich výsledku se projeví minimálně v hodnotě předmětné solární elektrárny.

3. Platnost licence

Přestože licence na výrobu elektřiny se udílí zpravidla na 25 let, nemusí tomu tak vždy být. Podle zákona lze licenci udělit i na dobu kratší, pokud vlastnické či užívací právo k FVE bylo poskytnuto na takto kratší dobu. Pokud tedy například má kupovaná společnost FVE pouze v pronájmu, je třeba se zaměřit na tyto nájemní vztahy v době udělení licence či spíše její případné změny a ověřit, zda byla licence v takovém případě vydána v souladu se zákonem. V případě přeměny (typicky fúze) je pak nezbytné dodržet zákonné lhůty pro oznámení přeměny Energetickému regulačnímu úřadu, jinak hrozí zánik nároku na podporu či obecně oprávnění danou výrobnu elektřiny provozovat.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.