Veřejné zakázky IV: Jak usnadnit cestu menším hráčům

Čtyřdílný seriál o tom, jak získat to, co jako zadavatel veřejné zakázky skutečně potřebujete.

Jak usnadnit cestu menším hráčům 

Výsledkem výběrového řízení je zpravidla přidělení zakázky tomu uchazeči, který předloží z pohledu hodnoticích kritérií nejvýhodnější nabídku. Zájmem obce by měla být zároveň podpora místní ekonomiky. Jen málokdy se však podaří, aby zakázku získal některý z drobných místních podnikatelů.

Nevyrábět firmám práci

Proces výběrového řízení se vyznačuje často množstvím administrativních úkonů, které musí potenciální dodavatelé vykonat, pokud se chtějí vůbec výběrového řízení účastnit. Jakákoliv zbytná administrativa vyžadovaná od uchazečů však nepřímo zvýhodňuje velké společnosti s celostátní působností před malými místními podnikateli. Malí podnikatelé totiž zpravidla nemají dostatek personálního zajištění, aby se mohli plně věnovat přípravě nabídek pro jednotlivá výběrová řízení (ačkoliv by jinak byli schopni předmět veřejné zakázky splnit). Proto chce-li zadavatel oslovit i menší firmy, neměl by na administrativu spojenou se zadávacím řízením klást nadbytečné požadavky. V úvahu připadá například využití některých nástrojů, v rámci nichž lze splnění kvalifikačních předpokladů prokazovat příslušnými dokumenty až v případě, že se nabídka ukáže jako nejvhodnější, a do té doby si vystačit s čestnými prohlášeními uchazeče o splnění takových kvalifikačních předpokladů. Může také zveřejnit vzory dokumentů, formuláře plných mocí a dalších dokumentů, aby firmám usnadnil práci.

Nabízí se i jiné, méně tradiční možnosti, jak menším firmám usnadnit účast v zadávacím řízení, a to aniž by se postup obcí dostal do rozporu se základními zásadami transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení – viz níže uvedený případ.

Příklad: Zakázka na dodávky jídla v severoanglickém kraji Northumberland 

Rada okresu Northumberland vypsala za své školy a zařízení sociální péče kompletní výběrové řízení na dodávky potravin v hodnotě 3 milionů liber, přičemž jako svou prioritu si určila, aby do tendru měli rovný přístup i malí a lokální dodavatelé. Podnikla proto několik důležitých kroků, které měly za cíl odstranit bariéry, které malým dodavatelům bránily ve vstupu do zakázky.

Použité nástroje:

1. Poradenství potenciálním uchazečům při kompletaci nabídky

Rada kraje oslovila zastřešující organizaci pro dodávky potravin a regionální obchodní provozovatele, aby zajistili poradenství a pomoc malým obchodníkům při přípravě a kompletaci veškeré dokumentace.

2. Rozdělení zakázky na části

Jednotlivé části zakázky se soutěží současně, přičemž uchazeč má možnost přihlásit se do těch částí zakázky, které si sám zvolí a u nichž splňuje kritéria realizace. Původní kontrakt byl rozdělen do několika menších (namísto 4 do 16 položek), které drobným podnikatelům umožnily soutěžit o dodávky různých kategorií potravin. Ačkoli bylo pro okresní radu časově náročnější výběrové řízení zorganizovat, podařilo se jim dosáhnout požadované kvality potravin ve školách a sociálních zařízeních a zároveň podpory místní ekonomiky.

3. Hodnoticí kritérium: ekonomická výhodnost nabídky

V hodnocení se použilo kritérium kvalita : cena v poměru 60 : 40. Dodavatelé se rovněž museli zavázat k požadavkům kvality, jak je definoval příslušný odbor.

Výsledek: petkrát víc místních dodavatelů 

Díky použitým nástrojům, které usnadnily účast ve výběrovém řízení, se do tendru zapojilo pětkrát více lokálních dodavatelů než v předešlých letech. Čtyři ze sedmi potravinových kategorií, představující téměř polovinu třímilionové hodnoty kontraktu, jsou nyní dodávány místními malými a středními podniky.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.