Veřejné zakázky II: Jak definovat předmět veřejné zakázky

Čtyřdílný seriál o tom, jak získat to, co jako zadavatel veřejné zakázky skutečně potřebujete.

Jak definovat předmět veřejné zakázky

Pro uspokojivý výsledek veřejné zakázky je z logiky věci nutné věnovat detailní pozornost zadávací dokumentaci a ujistit se, že obsahuje všechna kritéria, která by výsledek měl splňovat. Dokument by měl obsahovat nejen detailní popis předmětu veřejné zakázky (požadovaného plnění), ale i jeho požadované funkce, technické a jiné vlastnosti a účel, k němuž bude sloužit.

Zakázka, která dá práci nezaměstnaným 

Zadávací dokumentace představuje příležitost definovat takové parametry plnění, které zohledňují priority obce (nebo jiného zadavatele). Pokud se obec například potýká s vysokou nezaměstnaností, je možné stanovit jako podmínku plnění veřejné zakázky povinnost zaměstnat uchazeče o práci evidované na příslušném úřadu práce, jak to udělali například v Semilech nebo v Mostě. Pozor však na to, aby takto vymezené podmínky plnění veřejné zakázky nepřímo nediskriminovaly jiné dodavatele – doporučujeme tento postup v konkrétním případě konzultovat s odborníky.

Příklad řešení ze Semil 

Město Semily realizovalo zakázku rekonstrukce Riegrova náměstí, ve které využilo požadavek na zaměstnání absolventa nebo osoby vedené úřadem práce. Takto vypadala specifikace v zadávací dokumentaci:

Smlouva o dílo: Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby (min. však 6 měsíců) zaměstnat min. 2 osoby evidované na Úřadu práce v Semilech; zhotovitel předloží objednateli originály pracovních smluv s těmito osobami. Při dokončení díla předloží zhotovitel objednateli doklady, z nichž bude zřejmé trvání pracovního poměru těchto osob (např. doklad o vyplacené mzdě).

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nezaměstná po dobu realizace (min. 6 měsíců) min. 2 osoby vedené v evidenci nezaměstnaných u Úřadu práce v Semilech dle bodu 3.22 smlouvy, má dodavatel právo inkasovat pokutu ve výši 250 000 Kč za každou osobu. Toto neplatí v případě, že tento zaměstnanec úmyslně poruší hrubým způsobem pracovní kázeň. Zhotovitel však musí tuto skutečnost řádně doložit. Obdobně tato sankce neplatí, pokud Úřad práce v Semilech nebude evidovat vhodného nezaměstnaného a toto bude doloženo potvrzením Úřadu práce v Semilech.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.