Veřejné zakázky I: Jak snadno zmapovat trh zapojením potenciálních dodavatelů

Čtyřdílný seriál o tom, jak získat to, co jako zadavatel veřejné zakázky skutečně potřebujete.

Jak zmapovat trh zapojením potenciálních dodavatelů

Častým nedostatkem zadávacích dokumentů k veřejným zakázkám je jejich neurčitost nebo obtížná realizovatelnost za požadovaných podmínek. V důsledku toho je zpravidla podáno málo nabídek a v těchto nabídkách se musí často odstraňovat chyby pramenící z odlišných představ o předmětu plnění. Nová zadávací směrnice, respektive nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od října tohoto roku zavádí nový institut – předběžnou tržní konzultaci, která by měla podobným situacím předcházet.

Předběžná tržní konzultace

V rámci předběžné tržní konzultace může obec ještě před zahájením zadávacího řízení prodiskutovat předmět veřejné zakázky a jeho parametry s dodavateli působícími na příslušném trhu. V důsledku toho může například dospět k závěru, že poptávka obce bude na současném trhu těžko hledat nabídku, nebo naopak může objevit jiná a vhodnější řešení.

Riziko: zakázka na míru

Pozor je třeba si dát na to, aby zakázka nebyla na základě předběžné tržní konzultace vypsána na míru určité společnosti (zpravidla se účastnící právě předběžné tržní konzultace). Doporučujeme v tomto případě konat předběžné tržní konzultace veřejně, obdobně, jak k tomuto nástroji přistupuje například Ministerstvo zemědělství v rámci své připravované veřejné zakázky na pojištění motorových vozidel.

Příklad: Ministerstvo zemědělství oznamuje veřejnou tržní konzultaci

Ministerstvo zemědělství ČR připravuje veřejnou zakázku Pojištění motorových vozidel. Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a veřejnosti v rámci veřejné předběžné tržní konzultace, která se bude konat v úterý 31. 3. 2015 od 14.00 hod. v místnosti č. 400 v hlavní budově ministerstva, Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město.

Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv. Zájemci se mohou registrovat nejpozději do pondělí 30. března 2015 na adrese jmeno.prijmeni@mze.cz. V registraci dodavatelé uvedou název instituce a jména zúčastněných osob.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.