Mají provozovatelé FVE povinnost provádět jejich pravidelné revizní kontroly i v době nouzového stavu?

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se mohou provozovatelé FVE potýkat s otázkou, zda mají i za dobu nouzového stavu povinnost provádět jejich pravidelné revizní kontroly.

Energetický zákon uvádí, že držitel licence je povinen zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami. Nezbytné pravidelné revizní kontroly FVE vychází z požadavků českých technických norem, jako jsou zejména ČSN EN 62446-1, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Pravidelné revizní kontroly FVE je tedy nutné zpracovávat v intervalech 1-4 roky v závislosti na typu solární elektrárny a s ohledem na vnější vlivy prostředí.

Dle aktuálních vládních opatření je po dobu trvání nouzového stavu zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou mj. cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti nebo cest spojených s činností sloužící k zajištění bezpečnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že účelem pravidelných revizních kontrol FVE je ověření bezpečnosti jejich provozu, ani vyhlášený nouzový stav tedy nemá vliv na povinnost provozovatelů FVE zajistit jejich pravidelné revizní kontroly revizním technikem. 

Zároveň pro informaci doplňujeme, že výkon neodkladných činností k zajištění řádného provozu energetického zařízení představoval výjimku i ze zákazu vstupu do zcela uzavřených oblastí v Olomouckém kraji (v současnosti je již uzavření těchto oblastí zrušeno). Máme za to, že tato výjimka se vztahovala i na techniky zajišťující nutné kontroly a pravidelné revize FVE v dané oblasti. Technik, který chtěl do oblasti vstoupit, musel splňovat zvláštní podmínky, jako například obdržení potvrzení od krajské hygienické stanice o nutnosti provedení servisního zásahu/kontroly, vyhnutí se kontaktu s místními obyvateli a použití ochranných prostředků. 

Jiné kontroly FVE ze strany jejich provozovatelů, mimo výše uvedené pravidelné revizní kontroly, nejsou stanoveny právními předpisy. Obecně se ale doporučuje provádět kontroly FVE alespoň jedenkrát až dvakrát ročně s ohledem na to, že nefunkční nebo poškozená FVE může způsobit vážné poškození zdraví, škody na majetku a případně mít vliv na výši pobírané provozní podpory. 

Nedodržením povinnosti zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, se provozovatel solární elektrárny dopustí přestupku, za který mu hrozí vysoká pokuta. Provozovatelé FVE by tedy na tyto povinnosti neměli zapomínat ani během nouzového stavu. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.