Německou podporu OZE by mohli v budoucnu čerpat i výrobci v ČR

Německo a Dánsko právě testují mezinárodní aukce pro podporu elektřiny z OZE. Stejnou spolupráci s Německem mohou v budoucnu navázat i další sousedící státy. 

Mezinárodní aukce 

Podle německého zákona o obnovitelných zdrojích energie se podpora obnovitelným zdrojům bude v budoucnu přidělovat výhradně na základě aukcí, na rozdíl od dosavadní podpory ve formě feed-in tarifů. (Detailněji v článku Německo mění pravidla podpory OZE.) Některé z aukcí budou otevřeny také výrobcům elektřiny z jiných členských států EU. Záměrem je krok za krokem propojovat izolované národní systémy podpory a podpořit transformaci energetiky napříč státy. Od roku 2017 bude každoročně 5 % z nové instalované podporované kapacity určeno pro instalace v jiných členských státech EU, a to za následujících podmínek: 

  • Partnerská země musí s Německem uzavřít dohodu o spolupráci.
  • Spolupráce bude založena na reciproční bázi - Německo otevře aukce subjektům v partnerské zemi a naopak. 
  • Musí jít o skutečný import elektřiny, vyrobené v zahraničí, do německé rozvodné soustavy.

Stát, který aukci vypisuje, má volnost ve stanovení jejích podmínek (otázky systému cen, maximálního množství dražené elektřiny apod.). Podmínky výstavby výroben elektřiny a udělování licencí zůstávají tak,  jak jsou nastaveny v jednotlivých státech, a pro účely dohody o spolupráci se nijak nemění. To stejné platí pro daně a další zákonné parametry výroby elektřiny. Detaily zde

Pilotní spolupráce s Dánskem 

Prvním státem, který se s Německem rozhodl uzavřít dohodu o spolupráci ve výrobě elektřiny z OZE, je Dánsko. V plánu jsou dvě kola aukcí ještě v letošním roce. Dánsko částečně otevře aukci na celkovou instalovanou kapacitu ve výši 20 MW pro nabídky z řad výrobců elektřiny z pozemních fotovoltaických instalací jak v Dánsku, tak v Německu. Německo otevře aukci výrobcům elektřiny ze stejného zdroje, a to v celkové výši 50 MW. Další dohoda tohoto typu se v současnosti vyjednává. 

Na německé straně je za aukce odpovědná Spolková agentura pro sítě. Přeshraniční podporu bude vyplácet provozovatel přenosové soustavy spravující nejbližší propojovací vedení.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.