Registr smluv a zdravotnická zařízení

Zákon o registru smluv ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy mimo jiné i nemocnicím, poliklinikám a dalším veřejným zdravotnickým zařízením. Jaká jsou jejich specifika z pohledu zákona o registru smluv?  

Konsignační sklady

Nemocnice často používají pro odběr zdravotnického materiálu tzv. konsignační sklady, tedy sklady, jejichž obsah vlastní dodavatel až do okamžiku, kdy je každá jednotlivá položka odebrána a spotřebována. Teprve odebráním zboží se odběratel stává jeho vlastníkem.

Dodávky zboží do konsignačního skladu se uskutečňují na základě rámcové smlouvy. Ve smlouvě se dodavatel zavazuje, že bude do konsignačního skladu dodávat zboží v určitém minimálním či maximálním množství. Odběratel se zavazuje v případě potřeby naskladněné zboží použít a následně zaplatit. Fakturace (úhrada kupní ceny) nastává až po odebrání. 

Jednotlivé kupní smlouvy na zboží obsažené v konsignačním skladu se běžně neuzavírají písemně. To již podle zákona o registru smluv není možné a zdravotnická zařízení si tak musejí nastavit nové postupy pro rutinní nákupy léčiv a materiálu. 

Navrhujeme uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 

Ideálním řešením v souladu se zákonem o registru smluv by mohla být například úprava současné rámcové smlouvy do podoby smlouvy o smlouvě budoucí (kupní). Podstata by byla stejná jako u současných rámcových smluv - dodavatel by se zavázal dodávat zboží do skladu a odběratel by byl oprávněn toto zboží používat (nakupovat) teprve až v případě potřeby. Smlouva o smlouvě budoucí by měla obsahovat ustanovení o tom, že smluvní strany nebudou požadovat vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo ode dne převzetí (použití) věci ze skladu do dne uzavření smlouvy, případně, že vlastnictví se nabývá zpětně ke dni převzetí věcí.

Jak kupní smlouvy, tak smlouvy o smlouvách budoucích, by měly být zveřejněny v registru smluv, aby se předešlo tomu, že by byla napadena jejich neplatnost z důvodu neuveřejnění  v registru.

First-in first-out smlouvy

V současné době je běžné, že jedná strana objedná zboží (telefonicky, e-mailem) a druhá strana objednávku potvrdí. Dvojice objednávka-potvrzení nahrazuje klasickou smlouvu. Tím pádem mají strany uzavřenou písemnou smlouvu i bez výslovného stanovení kupní ceny. Občanský zákoník takový postup umožňuje - cena je určena ve výši ceny obvyklé (§ 2085 odst. 2 NOZ). Z hlediska zákona o registru smluv je však absence ceny v uzavřené smlouvě problematická a dosavadní praxi je potřeba změnit.

Řešením může být opět uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouva o smlouvě budoucí nemusí obsahovat podstatné náležitosti smluvních typů, dokonce ani přesný předmět (počet zboží, druh zboží a cenu). Její další předností je, že přehledně řeší otázku předsmluvní odpovědnosti. Domníváme se, že smluvním stranám nic nebrání v tom, aby kupní smlouvu uzavřely až v momentu, kdy dodavatel zná skutečnou cenu zboží. O této ceně odběratele okamžitě informuje, ten ji potvrdí a následně smlouvu a všechna metadata uveřejní v registru. Tímto způsobem je smlouva písemně uzavřena a zveřejněna ještě před tím, než je zboží dovezeno do lékárny.

Mimořádné události

Naprostou většinu léků, zdravotnického materiálu a jiného zboží nemocnice nakupují na základě plánu, a ne okamžité potřeby. Přesto pokud by nastala situace, kdy je nutné akutně obstarat zdravotní prostředek či léčivo pro pacienta v kritickém stavu například po autonehodě, platí, že smlouva je účinná nezávisle na svém uveřejnění v registru smluv. § 6 odst. 2 zákona o registru to umožňuje v případech, kdy je smlouva uzavřena za účelem zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. 

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejnění smlouvy s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.