Polsko: prezident podepsal zákon o větrných farmách a změny v podpoře OZE

V Polsku vstoupila v platnost novela zákona o obnovitelných zdrojích energie a zároveň zákon o větrných farmách. Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů v obou zákonech vidí cílený postup vlády proti OZE. Jaké jsou hlavní změny, které zákony přinášejí? 

Změna pravidel aukcí

Aukce jsou jedním z tržních mechanismů podpory OZE. Hlavní znaky dosavadního aukčního systému v Polsku zůstávají zachovány, nicméně aukce budou nově rozděleny také podle  efektivity instalace na rozdíl od předchozího dělení jen na základě použité technologie. V dílčích aspektech bude systém aukcí specifikován ještě podzákonnými předpisy. Skupiny, pro něž budou vypisovány aukce, jsou následující: 

  • elektrárny s instalovanou kapacitou přesahující 3,504 MWh/MW ročně, bez ohledu na zdroj energie
  • elektrárny využívající rozložitelný odpad 
  • elektrárny vypouštějící maximálně 100kg/MWh oxidu uhličitého s instalovanou kapacitou přes 3,504 MWh/MW ročně
  • aukce pro členy energetického klastru 
  • aukce pro členy energetického družstva 
  • elektrárny využívající pouze zemědělský bioplyn
  • ostatní elektrárny

Energetické klastry 

Nový zákon zavádí pojem tzv. energetického klastru, tedy svazku několika fyzických nebo právnických osob, které společně nakupují elektřinu nebo s ní obchodují. Klastr je omezen hranicemi okresu (powiat) nebo pěti obcí (gmina). Pro energetické klastry se aukce budou vypisovat separátně. 

Zákon o větrných farmách

O zákoně o větrných farmách už jsme psali. Stanovuje minimální vzdálenost od nejbližšího obydleného místa, lesa nebo národního parku, v níž může stát větrná elektrárna, na desetinásobek výšky elektrárny, tedy v praxi na 1,5 - 2km. Větrná elektrárna je navíc nově považována za nemovitost a jako taková podléhá dani z nemovitostí. Detaily zmíněných ustanovení stanoví podzákonné předpisy. 

 

Kristína Šabová, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.