Nový přístup ke společenské odpovědnosti firem

Časopis Moderní řízení otiskl článek o novém přístupu ke společenské odpovědnosti firem a projektu nefinancnireporting.eu. Zde shrnujeme to nejzajímavější z článku:  

Velké firmy objevují přístup ke společenské odpovědnosti, který jde dál než tradiční CSR a zahrnuje i dodavatelský řetězec. Chce-li dnes například český výrobce sportovního vybavení dodávat své zboží do mezinárodní sítě prodejen typu Decathlon, musí se zavázat k dodržování standardů péče o zaměstnance a podrobit se auditu. Dalším  příkladem je IKEA, která letos začala v České republice ekonomicky zvýhodňovat nákup dřeva a produktů, které jsou certifikované podle Forest Stewardship Council (FSC), standardu pro environmentálně přínosné obhospodařování lesů. Pokud tedy například České lesy nemají dosud potřebný certifikát, mohou být v budoucnu znevýhodněny při odběru svého dřeva a produktů.

Směrnice o nefinančním reportingu 

Příčinou zvýšeného důrazu na dopady byznysu na životní prostředí (a nejen na ně) je směrnice o nefinančním reportingu, kterou evropské státy musí zavést do svého právního řádů během následujících měsíců tak, aby začala platit od 1. ledna 2017. Směrnice má za cíl poskytnout veřejnosti, tedy především zákazníkům a potenciálním investorům, informace o působení velkých firem na jejich okolí - životní prostředí i společnost.

Podle průzkumu, který jsme provedli mezi stovkou velkých českých firem, jichž se reporting bude týkat, více než třetina firem počítá s tím, že v horizontu pěti let po nich dané informace budou chtít i zákazníci. Čtvrtina oslovených se již setkala s tlakem na zvýšení svých standardů.

Vytváření sdílené hodnoty 

Myšlenka nefinančního reportingu vychází z konceptu sdílené hodnoty (shared value), který popsali v roce 2011 Michael Poter a Mark R. Kramer na Harvard Business School. Základním předpokladem je, že dlouhodobý úspěch podniku je spojený s rozvojem společnosti, v níž podnik působí. Jde o vytváření nových produktů a objevení a využití nové poptávky. Dále jde o změnu přístupu k dodavatelským řetězcům a podpory vytváření lokálních clusterů spolupracujících s podnikem. Vytváření sdílené hodnoty se soustřeďuje na příležitosti růstu a získání soutěžní výhody na základě integrace budování hodnot pro společnost přímo do strategie podniku.

CSR jako nákup odpustků

Klasický přístup ke společenské odpovědnosti byl založen spíše na konfliktním vztahu podniku a společnosti, kdy firmy vnímaly mnohé dobrovolné aktivity spíše jako „odpustek“ za nekalé praktiky či drancování přírodních zdrojů. Nefinanční reporting oproti němu staví na vytváření sdílené hodnoty a opírá se o zájem firem na zdravém fungování společnosti, v níž operují. 

Filip Gregor, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.