Dotace na software ke zveřejňování smluv

Veřejné instituce mohou čerpat dotace na vytvoření nebo modernizaci informačních systémů. Dotace se dají využít mimo jiné k vytvoření systémů umožňujících zveřejňování podle zákona o registru smluv

Dotace pro obce, kraje a jimi zřizované organizace

Obce, kraje a jimi zřizované organizace mohou čerpat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na základě výzvy č. 28. Lhůta pro realizaci projektů trvá až do konce roku 2018, pro větší projekty ještě o rok déle. Projekty musí splňovat podmínku výše způsobilých výdajů od 1 mil. po 100 mil. Kč.

Hlavní podporované aktivity, na něž by mělo být směřováno alespoň 85 % způsobilých výdajů, jsou následující:

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. 
 • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.  
 • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.
 • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v následujících tematických oblastech: 
 
 1. řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, objednávky, smlouvy, pohledávky, závazky, řídicí kontrola),
 2. řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál), 
 3. elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow), 
 4. řízení vztahů se zákazníky – občany a podnikateli (objednávkové systémy apod.), 
 5. evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické inventarizace, 
 6. nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk), 
 7. business intelligence – vytěžování dat, datové sklady, reporting, 
 8. identity management, 
 9. řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru, 
 10. informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací krajů a obcí, 
 11. krizové řízení v území.

Co by měly informační systémy splňovat?

Výzva 28 navrhuje také funkcionality, které by dané informační systémy měly splňovat. Pořízený informační systém by měl zajišťovat minimálně tři z nich, popřípadě seznam rozšířit o vlastní, jejichž relevanci pak posoudí Útvar hlavního architekta eGovernmentu: 

 • samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným zástupcem OVM) a/nebo
 • integrace datového fondu orgánu veřejné moci a jeho propojení s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy (provedení integrace datového fondu s daty dostupnými prostřednictvím Informačního systému základních registrů nebo eGON service bus eGSB) a/nebo publikace údajů z datového fondu prostřednictvím eGSB pro příjemce v jiných agendách) a/nebo 
 • interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na existující rozhraní pro interoperabilitu) a/nebo 
 • logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní informační systémy) a/nebo 
 • celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů státní správy a IZS (vytvoření nebo modernizace specifických informačních systémů státní správy a IZS tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro specifické informační systémy) a/nebo 
 • zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické formáty) a/nebo 
 • zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo 
 • elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). 

Dotace pro orgány státní správy

Organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, popřípadě státní organizace či podniky mohou rovněž čerpat dotace na vytvoření informačního systému. Tuto možnost obsahuje výzva č. 23 téhož operačního programu. V tomto případě mohou způsobilé výdaje projektů dosahovat až 250 mil. Kč a projekty mohou běžet až do konce roku 2020. Hlavní podporované aktivity i požadované funkcionality systémů jsou téměř totožné s těmi, které platí pro obce, kraje a jejich organizace. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.