Registr smluv a tři speciální typy smluv

Často se setkáváme s dotazy na několik určitých typů smluv, jež obce, úřady nebo jiné veřejné instituce běžně uzavírají: nájemní smlouvy, smlouvy uzavřené na elektronickém tržišti a příkazní smlouvy. Zde přinášíme stručnou odpověď na tyto dotazy.

Zveřejňování nájemních smluv

Jestliže veřejná instituce uzavře nájemní smlouvu k nemovitosti s právnickou osobou nebo s podnikající fyzickou osobou a lze předpokládat, že celková úhrada za nájem přesáhne 50 000 Kč bez DPH, musí některá ze smluvních stran tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv. Naopak nezveřejňují se nájemní smlouvy s fyzickými osobami–nepodnikateli či smlouvy s minimální výší nájemného (např. 200 Kč/rok). Pamatujte však na to, že výše nájemného by měla odpovídat ceně v místě a čase obvyklé (nemělo by se jednat o cenu podhodnocenou či symbolickou, ale o reálnou hodnotu). 

Zveřejňování smluv uzavíraných na elektronickém tržišti

Domníváme se, že smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického tržiště v registru smluv nebude nutné zveřejňovat. Dle našeho názoru se jedná o smlouvu uzavřenou způsobem, který je podobný těm uvedeným v ust. § 3 odst. 2 písm. g) zákona o registru smluv (tj. dražba, aukce, burza), s nimiž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva. Nebylo by účelné, aby se účinnost těchto smluv odsouvala až na den zveřejnění v registru smluv. 

Oprava 7. 6. 2016: K uzavírání smluv prostřednictvím elektronického tržiště bychom chtěli doplnit, že tento způsob nelze vždy považovat za takový, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva. Uvedené je nutné posuzovat ad hoc. V případě potřeby nabízíme možnost posouzení.

Zveřejňování příkazních smluv

V případě, že se veřejná instituce rozhodne svěřit majetek jí náležející do péče jiné instituce, uzavře s ní tzv. příkazní smlouvu. Tento typ smlouvy rovněž podléhá povinnosti zveřejňování v registru smluv. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.